Imieniny: Iwony, Sabiny

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

OSTRZEŻENIE

Szanowni Państwo!

W związku z otrzymywaniem informacji o próbach dokonywania na szkodę mieszkańców miasta Mielca oszustw i wyłudzeń, poprzez podszywanie się pod przedstawicieli rożnych instytucji, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przypomina, że pracownicy socjalni oraz inni pracownicy MOPS (psycholog, konsultant, asystenci rodziny) odwiedzający osoby lub rodziny w ich miejscu zamieszkania dysponują stosownymi dokumentami potwierdzającymi fakt ich zatrudnienia w naszej instytucji.

Pracownicy socjalni dysponują legitymacjami, według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, inni pracownicy posiadają stosowne zaświadczenia potwierdzające ich zatrudnienie, wolontariusze okazują się przy odwiedzinach identyfikator opatrzony pieczęcią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i podpisem dyrektora.