Imieniny: Iwony, Sabiny

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Warsztaty dla kobiet „Dobra zmiana – obroń siebie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu we współpracy z Mielecką Szkołą United KRAV MAGA oraz Komendą Powiatową Policji w Mielcu zrealizowały projekt zatytułowany „Dobra zmiana – obroń siebie” w ramach którego, w sierpniu br. zostały przeprowadzone bezpłatne Warsztaty dla kobiet.

Celem projektu było przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, a zwłaszcza odczuwanej przez nie bezradności lub bezbronności względem potencjalnego agresora. Osoby uczestniczące w zajęciach poznawały techniki prawidłowego oddychania umożliwiające redukcję stresu i odzyskiwania poczucia kontroli nad przebiegiem zdarzeń, szczególnie w momentach zagrożenia utraty życia lub zdrowia, uczyły się w jaki sposób unikać zagrożeń i nie dopuszczać do powstawania sytuacji krytycznych oraz trenowały odpowiednie zachowania w sytuacjach podwyższonego ryzyka.

Przykładem pozytywnych efektów Warsztatów dla kobiet może być opinia jednej z jego uczestniczek, Pani Barbary (l. 64) ,”Jestem bardzo zadowolona z udziału w projekcie i wykorzystuję to czego się nauczyłam na zajęciach. W sytuacjach trudnych stosuję metody oddychania i przywołuję pozytywne myśli. Jeszcze tego nie robię, ale codziennie obiecuję sobie, że zacznę ćwiczyć sposób bezpiecznego upadania i szybkiej ucieczki przed osobą agresywną”.

Zajęcia nieodpłatnie poprowadził Pan Radosław Niziołek, instruktor Mieleckiej Szkoły United KRAV MAGA, Expert Global Team United Krav Maga World Organisation.