Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

SPECJALISTYCZNA I MATERIALNA POMOC
DLA OSÓB POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
FINANSOWANA W RAMACH FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Od maja 2019 roku w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 8a (w budynku Auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) działa Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Ośrodek zasięgiem swojego działania obejmuje pięć powiatów: stalowowolski, niżański, tarnobrzeski, mielecki i kolbuszowski koordynując pracę lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Tarnobrzegu, Nowej Dębie, Padwi Narodowej, Nisku, Kolbuszowej.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ich najbliżsi, a także świadkowie przestępstw mogą w ośrodku skorzystać nieodpłatnie z różnego rodzaju form pomocy.

Ośrodek zatrudnia specjalistów z zakresu prawa, psychologii, psychoterapii, psychiatrii, pedagogiki, mediacji, a jeżeli wystąpi taka potrzeba, to również może opłacić tłumaczy z języków obcych.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ich najbliżsi, a także świadkowie przestępstw mogą także skorzystać z pomocy materialnej w formie:

  • nieodpłatnego udziału w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  • nieodpłatnego udziału dzieci i młodzieży w zorganizowanym wypoczynku (kolonie letnie),
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych (np. nierefundowanych leków, sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego),
  • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
  • pokrywanie kosztów środków czystości i higieny osobistej,
  • pokrywanie kosztów zakupu bielizny, odzieży, obuwia,
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub schronienia.

 

Pracownicy Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pełnią całodobowy dyżur pod numerem telefonu: 530 310 340.

W celu uzyskania pełnej informacji na temat form i zakresu udzielanej pomocy można skontaktować się z Koordynatorem – Panią Simoną Wójtowicz tel: 530 100 610.

Ośrodek finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.