Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Informujemy, że uruchomiony został
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

 

W ramach jego funkcjonowania powstała

Infolinia dla Seniorów nr telefonu: 22 505 11 11

 

Dzwoniąc pod ten numer osoby starsze będą mogły prosić o pomoc
m.in. w zrobieniu zakupów spożywczych, higienicznych.

Wszystkich Seniorów po 70-tym roku życia, którzy zdecydują się
na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny,
znajomych i sąsiadów zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby
zachęcamy do skorzystania ze wskazanej wyżej infolinii.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczania zakupów nie przysługuje osobie,
która korzysta u usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z założeniami Programu Wspierajmy Seniora: pracownik ośrodka pomocy społecznej
kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, który zadzwonił na Infolinię,
zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności
na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Zakupy mogą być dostarczane przez pracowników ośrodka pomocy społecznej,
wolontariuszy, harcerzy, członków ochotniczych straży pożarnych, a także żołnierzy WOT.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Jednocześnie informujemy, iż Seniorzy z terenu naszego miasta,
osoby, chore, niepełnosprawne, samotne mogą zwrócić się o pomoc do naszego Ośrodka przy ul. Łukasiewicza 1c
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:
w poniedziałek od 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku od 7.15 – 15.15,
telefonicznie dzwoniąc na numery telefonów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania
lub pod numery 17-7875663, 17-7875664, 17-7875761, 17-7875771,
a także drogą e-mailową na adresy: mops@mops.mielec.pl, mopsmielec@pro.onet.pl

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez Internet,
wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl, osobiście zgłaszając się do naszego ośrodka pomocy,
drogą mailową na adresy: mops@mops.mielec.pl, mopsmielec@pro.onet.pl
lub telefonicznie po numery 17-7875663, 17-7875664, 17-7875761, 17-7875771