Imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Miasta Mielca

W maju 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, korzystając ze współpracy z Rzeszowskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES), przystąpił do działań związanych z planowanym opracowaniem „Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Miasta Mielca na lata 2019-2021”.

W drodze uzgodnień z Prezydentem Miasta Mielca przyjęto założenie, iż w celu opracowania programu zostanie powołany Zespół ds. Opracowania i Realizacji Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele instytucji publicznych oraz lokalnych organizacji pozarządowych realizujących zadania w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Do współpracy zostało zaproszonych 14 organizacji pozarządowych oraz 6 instytucji publicznych. Spośród przedstawicieli podmiotów zainteresowanych współpracą powołana została tzw. Grupa Tworząca Środowisko. Członkowie Grupy korzystają z instrumentów wsparcia finansowanych przez ROWES, tj. szkoleń, warsztatów oraz wizyt studyjnych w celu przygotowania zespołu do opracowania programu. Po zakończeniu „ścieżki szkoleniowej” Grupa przystąpi do opracowania programu przy współpracy z doradcą z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Koordynatorem zadania jest pracownik MOPS w Mielcu – Pani Joanna Boryczka-Szęszoł. Realizacja zadania odbywa się przy stałej współpracy z animatorem z ROWES w Rzeszowie – Panią Kingą Bielec.