Imieniny: Natalii, Eligiusza, Edmunda

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnych

W trzecim kwartale 2023 r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu rozpoczęli realizację projektu socjalnego „Akcja Zima 2023/2024

Projekt ten jest adresowany do osób zagrożonych w związku z nadchodzącym okresem zimowym i obniżającymi się temperaturami.

W szczególności działania te ukierunkowane są na objęcie wsparciem i przygotowaniem do okresu zimy osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych przebywających w miejscach, w których są narażone na wychłodzenie organizmu pod wpływem niskich temperatur.

 

Apel do mieszkańców miasta Mielca
dotyczący osób bezdomnych

 

Czytaj dalej Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnych



Czytaj

Kropka nad „i”

W poniedziałek, 6 listopada, wpłynęły do nas podziękowania z Uniwersytetu Rzeszowskiego dotyczące współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Mielcu, w międzynarodowym projekcie Innovite immunisation hubs. Reducing Transmission of Vaccine – Preventable Diseases

Na terenie naszego miasta prowadzone były działania na rzecz osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, następnie objęliśmy wsparciem szerszą grupę docelową, w skład której weszli także mieszkańcy miasta Mielca.

Czytaj dalej Kropka nad „i”



Czytaj

Udział pracowników socjalnych MOPS Mielec w projekcie

Udział pracowników socjalnych MOPS Mielec w projekcie: Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej finansowanego przez UNICEF, a realizowanego przez Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej.

Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zakończyli udział w projekcie, który zakładał grupową superwizję pracy socjalnej.

 

Udział w superwizji pomaga poszerzyć świadomość, rozwinąć umiejętności zawodowe, po prostu lepiej pomagać osobom, które do nas się zgłaszają.

Na tę formę podnoszenia swoich kwalifikacji zdecydowało się 13 pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej.



Czytaj

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu planuje przystąpić w 2024 roku do Programu Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024



Czytaj

Bezpiecznie w Internecie

W dniu 26 października 2023 roku odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach projektu pt. „Co możesz zyskać, co możesz stracić – jak się w sieci nie zatracić”. Projekt przeznaczony jest dla rodziców objętych wsparciem asystentów rodziny MOPS w Mielcu.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z tematyką korzystania Internetu, w tym najczęściej używanymi i stosowanymi przez młodych użytkowników pojęciami i aplikacjami oraz ryzykiem i zagrożeniami korzystania przez dzieci i młodzież z Internetu bez nadzoru rodzicielskiego.

Czytaj dalej Bezpiecznie w Internecie



Czytaj

Kolejna edycja zajęć edukacyjnych dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

    



Czytaj

Informacja o rekrutacji do udziału w Klubie Integracji Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu od 2 października 2023 r. prowadzi rekrutację do udziału w działaniach aktywizacji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej.

Czytaj dalej Informacja o rekrutacji do udziału w Klubie Integracji Społecznej



Czytaj

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH OPIEKUŃCZYCH OD 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczeń opiekuńczych:

W sprawach o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.) i zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.), do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy obecnie otrzymują świadczenia opiekuńcze będą mogli otrzymywać je na dotychczasowych zasadach.

Czytaj dalej ZMIANY W ŚWIADCZENIACH OPIEKUŃCZYCH OD 2024 r.



Czytaj

Spotkanie edukacyjne – bezpieczna żywność

W dniu 12 września 2023 r. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej oraz mieszkańcy mieszkań chronionych, brali udział w spotkaniu edukacyjnym dotyczącym higieny żywności oraz suplementacji diety. Podczas zajęć zostało omówionych 5 kroków do zachowania bezpieczeństwa  żywności.

Czytaj dalej Spotkanie edukacyjne – bezpieczna żywność



Czytaj

„Wspólny powrót do szkoły”

Kolejna wspólna akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu i Stowarzyszenia Kibice Razem – Stal Mielec

W dniach 10.08.2023 r. – 20.08.2023 r. podczas meczów piłki nożnej rozgrywanych na stadionie Miejskim w Mielcu, Stowarzyszenie „Kibice Razem Stal Mielec” zorganizowało zbiórkę artykułów szkolnych. Jak zwykle kibice nie zawiedli! Skompletowano 21 paczek, które zawierały: plecaki, zeszyty, worki na obuwie, flamastry itd. Następnie pracownicy Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego przekazali paczki dzieciom i młodzieży objętym wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Czytaj dalej „Wspólny powrót do szkoły”