Imieniny: Adelii, Klemensa, Felicyty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

 

 

"Warto służyć każdemu człowiekowi
i dla każdego warto się poświęcać"

Kardynał Stefan Wyszyński

 Szanowni Państwo!

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę
i gotowość niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

Każdego dnia z zaangażowaniem i ofiarnością poświęcacie się
na rzecz drugiego człowieka, dając nadzieję na lepsze jutro.

Niech wrażliwość oraz otwartość na drugiego człowieka
zawsze towarzyszą Wam w pracy, stanowiąc piękne atrybuty
każdego pracownika pomocy społecznej.

Życzymy, aby praca cieszyła się powszechnym szacunkiem
i towarzyszyło jej przekonanie, że pomaganie to nie tylko zadanie
wpisane w zawód służb społecznych, ale coś co wynika
z powołania i otwartości na drugiego człowieka.

Życzymy, aby każdy dzień pracy przynosił poczucie zadowolenia
i satysfakcji z pełnienia tej ważnej służby na rzecz mieszkańców.

Wyrażając szacunek i uznanie za Państwa pracę, życzymy,
aby praca zawodowa przynosiła Państwu spełnienie i satysfakcję,
ale przede wszystkim życzymy zdrowia i powodzenia w życiu osobistym.

 

Dyrekcja
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mielcu


Czytaj

28 lat we wspólnym Domu Dziennego Pobytu

 

 

 

W trudnym okresie pandemii koronawirusa personel DDP
zorganizował dla seniorów 28 urodziny Domu.

To, że nie możemy w tej chwili razem się spotkać nie oznaczało,
że nie możemy wspólnie świętować tego dnia.

Personel przygotował tort oraz kartki z życzeniami urodzinowymi,
które osobiście dostarczył do seniorów.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi mogliśmy sprawić,
że urodziny Domu były wyjątkowe i pełne niezapomnianych chwil.

Radość seniorów i podziękowanie od nich
na długo zostaną w naszej pamięci.Czytaj

SPECJALISTYCZNA I MATERIALNA POMOC
DLA OSÓB POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
FINANSOWANA W RAMACH FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Od maja 2019 roku w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 8a (w budynku Auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) działa Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Ośrodek zasięgiem swojego działania obejmuje pięć powiatów: stalowowolski, niżański, tarnobrzeski, mielecki i kolbuszowski koordynując pracę lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Tarnobrzegu, Nowej Dębie, Padwi Narodowej, Nisku, Kolbuszowej.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ich najbliżsi, a także świadkowie przestępstw mogą w ośrodku skorzystać nieodpłatnie z różnego rodzaju form pomocy.

Czytaj dalejCzytaj

Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnych

W związku z nadchodzącym okresem zimowym – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu prosi
Mieszkańców Miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych. Pomoc można okazać
poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i wymagających udzielenie pomocy
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu Dział Świadczeń i Usług ul. Łukasiewicza 1c
(telefony kontaktowe do Ośrodka – 17 7875600 i do Działu Świadczeń i Usług – pracownik socjalny
17 7875682) w godzinach pracy Ośrodka tj. Poniedziałek od 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek od 7.15 – 15.15
.

Czytaj dalej Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnychCzytaj

„Czyste powietrze” – wniosek o wydanie zaświadczenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Czytaj dalej „Czyste powietrze” – wniosek o wydanie zaświadczeniaCzytaj

„WSPIERAJ SENIORA”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przystąpił do realizacji Programu "Wspieraj Seniora".
Z pomocy naszych pracowników i wolontariuszy mogą skorzystać seniorzy powyżej 70-go roku życia (niekorzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych), którzy w związku z występowaniem epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, nie mający osób bliskich, czy zaprzyjaźnionych, mogących im udzielić pomocy, w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.

Osoby zainteresowane uzyskanie pomocy mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej: https://wspierajseniora.pl, bądź bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, pod numerami telefonów: 17-7875733, 17-7875734, 17-7875740.

Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem do osób, które chciałaby się włączyć w tę akcję pomocy dla naszych seniorów, jako wolontariusze, o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, pod numerami telefonów: 17-7875733, 17-7875734, 17-7875740, bądź za pośrednictwem strony internetowej: https://wspierajseniora.pl

Zapewniamy środki ochrony osobistej (maseczki, środki dezynfekcyjne) oraz bilety na przejazdy komunikacją miejską w celu dojechania do miejsca zamieszkania seniora. Wyposażamy osoby wspierające w identyfikatory, które potwierdzają podjęcie współpracy z naszym ośrodkiem. Z naszymi wolontariuszami podpisujemy wymagane przez prawo porozumienia.Czytaj

Informujemy, że uruchomiony został
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

 

W ramach jego funkcjonowania powstała

Infolinia dla Seniorów nr telefonu: 22 505 11 11

 

Dzwoniąc pod ten numer osoby starsze będą mogły prosić o pomoc
m.in. w zrobieniu zakupów spożywczych, higienicznych.

Wszystkich Seniorów po 70-tym roku życia, którzy zdecydują się
na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny,
znajomych i sąsiadów zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby
zachęcamy do skorzystania ze wskazanej wyżej infolinii.

Czytaj dalejCzytaj

INFORMACJA


W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 (koronawirus)
oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu zarażeniu
decyzją Wojewody Podkarpackiego
S-I.6333.308.2020.TO oraz S-I.6333.309.2020.TO

 

od dnia 10 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r.

 

zawiesza się zajęcia dla uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej
oraz Domu Dziennego Pobytu
przy ul. Kocjana 15Czytaj

W związku panującą sytuacją epidemiczną
przypominamy i zachęcamy do korzystania z możliwości załatwiania
wszelkich spraw w MOPS w Mielcu drogą e-mail oraz telefonicznie.Czytaj

Klub Integracji Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu realizuje od 1 września 2020 r. projekt  pn. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj dalej „Informacja o projekcie”