Imieniny: Boleslawa, Juliana

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2UWAGA!!!

ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW
>>>  od 1 września 2018 r.  <<<

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 września 2018 r.
zmianie ulegają wszystkie numery telefonów do MOPS przy ul. Łukasiewicza 1c.

Nowe numery:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

(17) 787 56 00

Fax MOPS:   (17) 787 56 05

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Telefony:   (17) 787 57 14,   (17) 787 57 17,   (17) 787 56 00
Fax MOPS:   (17) 787 56 05

 

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
Telefony:   (17) 787 57 52,   (17) 787 56 00
Fax MOPS:   (17) 787 56 05

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
Telefony:   (17) 787 57 52,   (17) 787 56 00
Fax MOPS:   (17) 787 56 05Podsumowanie trzeciego spotkania warsztatowego pt. „SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”

Miniony dzień tj. 16.08.2018 r. niesie za nami wspomnienie po kolejnym spotkaniu warsztatowym dla samotnych rodziców, które opierało się na słowach „przewodnik karawany”. Na zajęciach podążaliśmy szlakiem opartym na nazywaniu potrzeb, odkrywaniu zasobów, uświadamianiu sobie, że każdy z nas może stać się „przewodnikiem swojego życia”.

Czytaj więcej…Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu wydaje osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ – Podprogram 2018.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 PLN dla osoby w rodzinie.

Czytaj więcej…Pamiętaj o gorącym posiłku dla ucznia!

Mieleckich rodziców, którzy od września chcą dożywiać dzieci w przedszkolach lub szkołach zapraszamy
do złożenia wniosków w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1c.
Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy przez rodzinę jest spełnienie kryterium dochodowego,
które obecnie wynosi 771,00 zł na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać u pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mielcu (dane kontaktowe na stronie: www.mops.mielec.pl w zakładce Rejony socjalne).Informacja o przyjmowaniu wniosków

Informacja o przyjmowaniu wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że wnioski o ustalenie:

  • prawa do świadczeń wychowawczych (500+) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
    na nowy okres 2018/2019 są przyjmowane przez pracowników MOPS Mielec w okresie
    od 01-08-2018 r. do 31-10-2018 r.,
  • prawa do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2018/2019,
    oraz świadczenie Dobry start (300+) są przyjmowane od 01-08-2018 r. do 30-11-2018 r.

Czytaj więcej…“SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mielcu
zaprasza na bezpłatne
spotkania warsztatowe
przeznaczone dla osób,
które borykają się z wieloma
obowiązkami, trudnościami
jakie niesie samotne
wychowywanie dzieci.“Dobry Start” – 300 dla ucznia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że będzie realizatorem programu rządowego “Dobry start”, którego szczegółowe warunki realizacji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowo, przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.Aktualności Klubu Integracji Społecznej


W dniach 28.05 - 15.06.2018 r. realizowany był "Kurs obsługi komputera na poziomie podstawowym".

Znajomość obsługi komputera, systemu operacyjnego Windows oraz Internetu, umożliwi uczestnikom kursu podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, a tym samym na zwiększenie możliwości zatrudnienia na rynku pracy.

Czytaj więcej...OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
będzie realizował w okresie
od marca 2018 do marca 2020 roku projekt pt.:

„Tworzenie miejsc pobytu w nowo utworzonych
mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” …