Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

Zajęcia w KIS

Dnia 22.05.2024 r. w Klubie Integracji Społecznej odbyły się zajęcia dotyczące uzależnień. Celem spotkania było zdobycie przez uczestników informacji na temat:

 • Uzależnień w pojęciu ogólnym;
 • Rodzajów uzależnień;
 • Mechanizmów uzależnień;
 • Faz uzależnień;
 • Zagadnień związanych z ICD-10 (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja 10).

Grupa miała okazję posłuchać wykładu na temat w/w zagadnień oraz uczestniczyć w burzy mózgów na temat tego, czym tak naprawdę są uzależnienia. Zajęcia były urozmaicone krótką sesją terapeutyczną, podczas której niektórzy uczestnicy wypowiedzieli się na temat swoich przeżyć. W trakcie spotkania grupa uczestniczyła w projekcji filmu pt. „Cztery dobre dni” w reżyserii Rodrigo García. Następnie uczestnicy dyskutowali na temat filmu i problematyki w nim poruszonej.

Czytaj dalej Zajęcia w KISCzytaj

Zajęcia edukacyjne w KIS dotyczące miodu

W dniu 16.04.2024 r. Klub Integracji Społecznej w Mielcu gościł Panią Elżbietę Flis – Prezesa Powiatowego Koła Pszczelarzy w Mielcu, która przeprowadziła zajęcia edukacyjne dotyczące miodu. Podczas prelekcji uczestnicy zapoznali się z życiem i „pracą” pszczół, a także rodzajami miodu oraz jego właściwościami zdrowotnymi.

 

Zajęcia urozmaicone były degustacją miodu rzepakowego, gryczanego, spadziowego oraz pierzgdy. W drugiej części zajęć Pani Marta – jedna z uczestniczek Klubu, przekazała swoją wiedzę na temat właściwości leczniczych wybranych ziół. Uczestnicy KIS wzbogacili swoją wiedzę w zakresie dbania o własne zdrowie oraz zdrowie swoich bliskich przy wykorzystaniu naturalnych właściwości miodów i roślin.

Czytaj dalej Zajęcia edukacyjne w KIS dotyczące mioduCzytaj

Zajęcia w KIS pt. „Metody i techniki radzenia sobie ze stresem”

Dnia 15.04.2024 r. w Klubie Integracji Społecznej odbyły się zajęcia pt. „Metody i techniki radzenia sobie ze stresem”. Celem spotkania było nabycie przez uczestników informacji dotyczących:

 • Pojęcia stresu i teorii psychologicznych z nim związanych;
 • Rodzajów i form stresu;
 • Stylów radzenia sobie ze stresem;
 • Technik radzenia sobie ze stresem (techniki relaksacyjne, oddechowe);
 • Metod radzenia sobie ze stresem, które w sposób naturalny wspomagają organizm w przypadku pojawienia się sytuacji stresowych (odpowiednia higiena snu, zbilansowana dieta, uprawianie sportu, aromaterapia, muzykoterapia).

Czytaj dalej Zajęcia w KIS pt. „Metody i techniki radzenia sobie ze stresem”Czytaj

 

21 marca 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu odwiedziła Pani Evgenia Polychronidi – przedstawicielka Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców – wraz ze swoimi współpracownikami. Celem wizyty roboczej było zapoznanie się z sytuacją obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w związku z konfliktem zbrojnym i zamieszkują na terenie Mielca oraz uzyskanie zwrotnej informacji na temat bieżących potrzeb związanych z możliwie jak najlepszym udzielaniem pomocy uciekinierom wojennym.

Czytaj dalejCzytaj

Wspólnie zadbaliśmy o „Uśmiechnięte Święta”

W dniu 25.03.2024 r., w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, odbyły się kreatywne warsztaty wielkanocne, w których wzięli udział rodzice oraz dzieci z rodzin objętych wsparciem Ośrodka.

Zajęcia stanowiły okazję do wspólnego, radosnego oraz twórczego przygotowywania się do Świąt Wielkanocnych, a stworzone autorskie dekoracje zostaną wykorzystane przez uczestników do świątecznego udekorowania domu, stołu świątecznego lub wielkanocnego koszyczka.

Czytaj dalej Wspólnie zadbaliśmy o „Uśmiechnięte Święta”Czytaj

„Opieka wytchnieniowa”

Polski Komitet Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację powierzonego zadania publicznego Gminy Miejskiej Mielec, w zakresie wsparcia członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością, sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami.

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. – Mielec (www.mielec.pl)Czytaj

Trening budżetowy i ekologiczny w Klubie Integracji Społecznej

W ramach działań realizowanych przez Klub Integracji Społecznej, w dniach 27 i 28 lutego, został przeprowadzony trening budżetowy oraz trening ekologiczny. Uczestnicy zajęć poznali sposoby racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami finansowymi, dokonywali analizy własnego budżetu domowego, zdobyli także wiedzę w jaki sposób unikać zadłużeń finansowych.

Osoby biorące udział w treningu ekologicznym kształtowały postawy sprzyjające zachowaniom proekologicznym takim jak: segregacja śmieci, recykling oraz dbanie o środowisko poprzez oszczędzanie energii elektrycznej, ciepła oraz wody.

Zajęcia urozmaicone były filmikami edukacyjnymi, „burzą mózgów”, ćwiczeniami w grupach, pytaniami kontrolnymi oraz quizem utrwalającym wiedzę.

Zajęcia przeprowadziła Aneta Kobylarz, starszy pracownik socjalny KIS.Czytaj

Zajęcia w KIS

W marcu oraz na początku kwietnia w Klubie Integracji Społecznej będą realizowane zajęcia w ramach treningu poruszania się po rynku pracy oraz z zakresu przedsiębiorczości. Podczas zajęć będą poruszane następujące tematy:

 • Jak znaleźć pracę? – 6 marca
 • Jak napisać CV i list motywacyjny? – 15 marca
 • Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej – 22 marca
 • Sprawne zarządzanie czasem – 25 marca
 • Zanim zostaniesz przedsiębiorcą – 3 kwietnia

Czytaj dalej Zajęcia w KISCzytaj

Rekrutacja do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Prezydent Miasta Mielca informuje, że od dnia 26 lutego 2024 r. rozpoczyna rekrutację do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Opieka wytchnieniowa dla Jednostek samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Rekrutacja do Programu prowadzona będzie w sposób ciągły, do wyczerpania liczby miejsc/limitu godzin, po jego wyczerpaniu osoby zostaną wpisane na listę rezerwową. Na liście rezerwowej może znaleźć się nie więcej niż 100% osób objętych wsparciem w poszczególnych kategoriach.
Po osiągnięciu takiego poziomu, rekrutacja do Programu zostanie zakończona.

Czytaj dalej Rekrutacja do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024Czytaj

Zajęcia z zakresu autoprezentacji – KIS

Dnia 19 lutego 2024 r. w Klubie Integracji Społecznej odbyły się zajęcia z zakresu autoprezentacji i budowania pozytywnego obrazu siebie. Celem zajęć było:

 • Zapoznanie uczestników z lękiem społecznym w kontekście autoprezentacji;
 • Uświadomienie uczestników, że kłopoty z autoprezentacją zależą od nasilenia lęku społecznego;
 • Nabycie przez uczestników wiedzy na temat metod autoprezentacji;
 • Nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie kształtowania pozytywnego obrazu siebie, poprawy samooceny oraz poczucia własnej wartości.

Podczas zajęć członkowie grupy mieli okazję posłuchać wykładów oraz uczestniczyć w ćwiczeniach skupiających się na pozytywnych aspektach ich osobowości.

Zajęcia przeprowadziła psycholog KIS – mgr Aleksandra Chrabąszcz