Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

INFORMACJA

W związku z ogólnopolską akcją „Dwie Godziny dla Rodziny. Dla Człowieka” organizowaną w ramach Międzynarodowego Dnia Rodziny w dniu 18 maja 2022 r. (środa) zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu zostaje skrócony czas pracy wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu o dwie godziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
w najbliższą środę będzie pracował od godz. 7.15 do 13.15

 Czytaj

„STOP przemocy wobec starszych”

W dniu 29.04.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził w Domu Dziennego Pobytu w Mielcu przy ul. Kocjana 15 spotkanie edukacyjne pt: „STOP przemocy wobec starszych – profilaktyka przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Tematem spotkania było zjawisko przemocy w rodzinie, w tym w szczególności przemocy w stosunku do członków rodziny będących w podeszłym wieku. Prelekcję poprowadziła – Iwona Tomczyk – starszy specjalista pracy socjalnej. Przedstawiła uczestnikom czynności związane z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”, definicje przemocy, jej rodzaje, cykle oraz mity i stereotypy na temat tego zjawiska.

Czytaj dalej „STOP przemocy wobec starszych”Czytaj

W dniu 26.04.2022 r. w Klubie Integracji Społecznej w Mielcu przy ul. Mickiewicza 13, odbyły się warsztaty dla Uczestników Projektu „Mój potencjał zawodowy i osobisty”. Ich celem było podniesienie świadomości na temat ich potencjału zawodowego i osobistego. Warsztaty przeprowadziła psycholog Klubu, Pani Monika Forgiel.

Czytaj dalejCzytaj

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu – Warsztat Terapii Zajęciowej
przyjmie do pracy osobę na stanowisko:

instruktor terapii zajęciowej lub terapeuta zajęciowy

w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

 CzytajCzytajCzytaj

Podziękowania

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom tym oficjalnym oraz anonimowym za hojny gest serca w postaci ogromnej ilości słodyczy, zabawek, bajek, kolorowanek, puzzli i artykułów szkolnych oraz zaproszeń do Mc Donalda przekazanych na rzecz ukraińskich dzieci.

Podczas gdy matki, czy też opiekunowie dzieci załatwiają w tut. ośrodku sprawy urzędowe, nasi pracownicy mają okazję w tym czasie obdarować naszych najmłodszych gości drobnymi upominkami czy słodyczami, co każdorazowo wywołuje na dziecięcych buziach uśmiech i choć trochę niweluje stres związany z aktualną sytuacją.

Czytaj dalej PodziękowaniaCzytaj

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”

Realizacja Programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 rusza od kwietnia 2022 roku.
Usługi asystenckie będą realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Solskiego 10. Kontakt telefoniczny: 17 583 16 76 w godzinach 8.00 – 14.00

Informacja dotycząca Realizacji Programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022Czytaj

Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Miejskiej Mielec” na rok 2022 r.

 

UCHWAŁA NR XLIV/456/2022
RADY MIEJSKIEJ w MIELCU
z dnia 31 marca 2022 r.

 

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego
„Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Miejskiej Mielec” na rok 2022 r.Czytaj

Program „Opieka 75+” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu realizuje Program „Opieka 75 +”. Adresowany jest do osób w wieku 75 lat i więcej, samotnych lub samotnie gospodarujących, a także do osób pozostających w rodzinie, których to rodzina, wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą zapewnić odpowiedniej pomocy. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych.

Uczestnicy Programu „Opieka 75+”, których dochód nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 1.940,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.500,00 zł dla osoby w rodzinie – nie będą ponosiły odpłatności za usługi opiekuńcze.

Zainteresowanych tą formą wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, tel. 17 787 56 82.

Więcej informacji dot. ww. Programu można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2022