Imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
zachęca do składania wniosków osoby,
które dotychczas nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

 

Wnioski można składać w terminie do 31 października 2022 r.:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP;
 • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu,
  ul. Łukasiewicza 1c
  (pokój nr 14) lub
 • wrzucając wniosek do skrzynek podawczych w siedzibie Ośrodka.

 

Składając wniosek do 31 lipca 2022 r. przyjmuje się dochód za 2020 rok
natomiast, wnioski złożone od 1 sierpnia do 31 października 2022 r. obowiązuje dochód z roku 2021.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.Czytaj

WSPIERAJ SENIORA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje program osłonowy:
Korpus Wsparcia Senioróww Gminie
Miejskiej Mielec na rok 2022

 

W związku z powyższym zapraszamy do współpracy chętne osoby jako wolontariuszy, którzy zapewniliby pomoc osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. Wolontariusze nie tylko wspieraliby takie osoby w codziennym funkcjonowaniu ale również przeciwdziałali w ich osamotnieniu. Chętnych do wspólnej realizacji zadań na rzecz seniorów w zakresie:

 • Wsparcia społecznego – czyli wspólnego spędzania czasu z seniorami (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, wspólne robienie zakupów);
 • Ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej – czyli pomoc w umawianiu wizyt lekarskich, towarzyszenie w wizytach oraz dowóz do placówek zdrowia;
 • Wsparcie psychologicznego – czyli informowania o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania”, pomoc w czynnościach umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia;
 • Wsparcia w czynnościach dnia codziennego – czyli m.in. pomoc w wyprowadzeniu psa, dostarczanie zakupów.

Czytaj dalej WSPIERAJ SENIORACzytaj

W dniu 28.06. dla uczestników projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Kubie Integracji Społecznej” odbyły się zajęcia z dietetykiem dotyczące zdrowego stylu życia.

Podczas prelekcji omawiane były zasady zdrowego odżywiania wraz z aktualną Piramidą Żywieniową, dobór odpowiednich porcji posiłków w zbilansowanej diecie, ilość cukrów znajdujących się w produktach żywieniowych, a także właściwe „rozszyfrowanie” etykiet znajdujących się na produktach. Ponadto poruszony był temat alergenów oraz szkodliwości niektórych opakowań produktów spożywczych na organizm człowieka.

Czytaj dalejCzytaj

Integracja rodzinna na kąpielisku MOSiR w Mielcu

W dniu 07.07.2022 r. na terenach letniego kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu odbyło się spotkanie edukacyjne, w ramach realizacji projektu Rodzina Razem – bezpieczna wakacyjna integracja zorganizowane dla rodziców i dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Czytaj dalej Integracja rodzinna na kąpielisku MOSiR w MielcuCzytaj

Zajęcia dla mieszkańców mieszkań chronionych – jak możemy wpłynąć na poprawę jakości życia?

W dniu 06.07.2022 r. osoby korzystające z pobytu w mieszkaniach chronionych uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, nt. Terapia zajęciowa w poprawie jakości funkcjonowania w mieszkaniach chronionych. Zajęcia zostały przeprowadzone w sali szkoleniowo-klubowej w Klubie Integracji Społecznej oraz na dziedzińcu mieszkań chronionych w Mielcu, przy ul. Mickiewicza 13.

Czytaj dalej Zajęcia dla mieszkańców mieszkań chronionych – jak możemy wpłynąć na poprawę jakości życia?Czytaj

„Biało-Niebieski Dzień Dziecka – dziecko i rodzic, czyli wspólna zabawa = wspólna sprawa”

19 czerwca 2022 r. na terenach rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu odbył się Biało-Niebieski festyn rodzinny. Organizatorami tego wydarzenia byli: Ośrodek Kibice Razem Stal Mielec, Klub FKS Stal Mielec oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.

Dla rodzin uczestniczących w festynie przygotowano liczne atrakcje, w tym atrakcje dla najmłodszych, m.in. dmuchany plac zabaw, malowanie twarzy, skręcanie balonów, zaplatanie warkoczy, turnieje sportowe oraz zabawy taneczne. Zabawy, animacje oraz konkursy prowadziła Fundacja „Super Animator”.

Czytaj dalej „Biało-Niebieski Dzień Dziecka – dziecko i rodzic, czyli wspólna zabawa = wspólna sprawa”Czytaj

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY, ODCZUWASZ LĘK I SMUTEK,
MASZ MYŚLI SAMOBÓJCZE – NIE CZEKAJ,
ZADZWOŃ POD JEDEN Z TYCH NUMERÓW POMOCOWYCH
DOSTĘPNYCH BEZPŁATNIE I CZYNNYCH CAŁĄ DOBĘ
PRZEZ SIEDEM DNI W TYGODNIU:

 

800 70 22 22

CENTRUM WSPARCIA ODLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE PSYCHICZNYM


800 12 12 12

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
– INFOLINIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, RODZICÓW I OPIEKUNÓW


116 111

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


112

DZWOŃ W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA


 Czytaj

Program „Opieka 75+” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu realizuje Program „Opieka 75 +”. Adresowany jest do osób w wieku 75 lat i więcej, samotnych lub samotnie gospodarujących, a także do osób pozostających w rodzinie, których to rodzina, wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą zapewnić odpowiedniej pomocy. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych.

Uczestnicy Programu „Opieka 75+”, których dochód nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 1.940,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.500,00 zł dla osoby w rodzinie – nie będą ponosiły odpłatności za usługi opiekuńcze.

Zainteresowanych tą formą wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, tel. 17 787 56 82.

Więcej informacji dot. ww. Programu można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2022Czytaj

W dniach 5, 12, 19, 26 lipca 2022 r. w godzinach od 9.15 do 15.15,
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c,
dyżur będzie pełnił psycholog biegle władający językiem ukraińskim, pochodzący z Ukrainy.

 

Wszystkie osoby, które przybyły do naszego miasta z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi toczącymi się na terytorium ich kraju zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Spotkania można umawiać drogą telefoniczną – 17 7875732 (w poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15) lub 17 7875737 (tylko w godzinach dyżuru) lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, w pok. nr 2.

(zdj. z www. pixabay.com, pobranie 14.06.2022 r.)

 Czytaj

Bezpłatne warsztaty „Kroki ku samodzielności”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza na bezpłatne warsztaty „Kroki ku samodzielności„. Spotkania adresowane są do rodziców oraz opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi (m.in. ze spektrum autyzmu). Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji rodzicielskich w opiece nad dzieckiem wymagającym specjalistycznego podejścia terapeutycznego poprzez m.in. wzrost wiedzy rodziców na temat korzyści wynikających z usamodzielniania dziecka z niepełnosprawnością w obszarze społecznym, naukę skutecznego wdrażania tych umiejętności oraz wzmacnianie i utrwalanie kompetencji u dzieci. Dodatkowo warsztaty będą formą wsparcia emocjonalnego i nabywania umiejętności dbania o swoje potrzeby opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Spotkania będą realizowane w oparciu o TUS (Trening Umiejętności Społecznych).

Czytaj dalej Bezpłatne warsztaty „Kroki ku samodzielności”