Imieniny: Marii, Miloslawa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

Akcja Zima 2022/2023

W trzecim kwartale 2022 r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu rozpoczęli realizację projektu socjalnego „Akcja Zima 2022/2023

Projekt ten jest adresowany do osób zagrożonych w związku z nadchodzącym okresem zimowym i obniżającymi się temperaturami.

W szczególności działania te ukierunkowane są na objęcie wsparciem i przygotowaniem do okresu zimy osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych przebywających w miejscach, w których są narażone na wychłodzenie organizmu pod wpływem niskich temperatur.

Apel do mieszkańców miasta Mielca
dotyczący osób bezdomnych

Czytaj dalej Akcja Zima 2022/2023Czytaj

DODATEK GAZOWY

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem w 2023 r. (tzw. Dodatek gazowy)

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu realizuje zadanie w zakresie refundacji kwoty VAT wynikającej w opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych.

Czytaj dalej DODATEK GAZOWYCzytaj

DODATEK ELEKTRYCZNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przypomina, że termin do składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego upływa z dniem 1 luty 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

>>> Druk wniosku do pobrania <<<

Wnioski o dodatek elektryczny można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP;
  • tradycyjnie (papierowo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c (pokój nr 14);
  • wrzucając wniosek do skrzynek podawczych w siedzibie Ośrodka.

Szczegółowe informacje udziela Dział Świadczeń Rodzinnych: tel. 17-7875714, 17-7875715, 17-7875716 oraz są dostępne na stronie internetowej Ośrodka w zakładce DODATEK ELEKTRYCZNYCzytaj

Informacja dotycząca udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, realizowany w dwóch modułach. Nasz Ośrodek planuje przystąpić do ich realizacji.

Moduł I niniejszego Programu zakłada zapewnienie przez wolontariuszy wsparcia w czynnościach dnia codziennego seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Czytaj dalej Informacja dotycząca udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023Czytaj

BIAŁO-NIEBIESKIE ŚWIĘTA

W dniu 20 grudnia 2022 r. Stowarzyszenie „Kibice Razem Stal Mielec” wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu zorganizowało spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem. Młodzi uczestnicy miło spędzili czas, otrzymali prezenty oraz mieli okazję porozmawiać z bohaterem tego dnia, który tym razem ubrany był w biało-niebieski strój – jak na kibica naszego rodzimego klubu piłkarskiego przystało. Dzieci miały okazję usiąść mu na kolanach i dotknąć jego brody. Po otrzymaniu prezentów, uczestnicy zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Czytaj dalej BIAŁO-NIEBIESKIE ŚWIĘTACzytaj

Kreatywnie w oczekiwaniu na Święta

W czwartkowe popołudnie (15.12.2022 r.), wspólnie przygotowywaliśmy autorskie dekoracje świąteczne. Rodzice i dzieci objęci wsparciem Ośrodka spędzili wspólnie czas angażując się w wykonanie dekoracji, którymi będą mogli przystroić choinki i stoły w swoich domach. Był też czas na przygotowanie prezentów dla bliskich.

Kreatywne warsztaty dla rodziców i dzieci zorganizowali i poprowadzili pracownicy Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej MOPS w Mielcu: Aleksandra Bryła, Ewa Ficek, Iwona Tomczyk i Karolina Wolanin.

Czytaj dalej Kreatywnie w oczekiwaniu na ŚwiętaCzytaj

INFORMACJA DOTYCZĄCA LIMITU WĘGLA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO

Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1.12.2022 r. zmieniono §1 rozporządzenia w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ustalając, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

  1. do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;
  2. od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego w ust. 1 pkt 1 powiększa limit określony w ust. 1 pkt 2.Czytaj

Informacja w sprawie terminu składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Informujemy mieszkańców, że ze względów technicznych i organizacyjnych wnioski o preferencyjny zakup węgla w 2022 r. będą przyjmowane w terminie do dnia 16 grudnia 2022 roku.Czytaj

Bezpłatne warsztaty „Kroki ku samodzielności”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza na bezpłatne warsztaty „Kroki ku samodzielności

Spotkania adresowane są do rodziców oraz opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi (m.in. ze spektrum autyzmu).

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji rodzicielskich w opiece nad dzieckiem wymagającym specjalistycznego podejścia terapeutycznego.

Zajęcia mają na celu wzrost wiedzy rodziców na temat korzyści wynikających z usamodzielniania dziecka z niepełnosprawnością w obszarze społecznym, naukę skutecznego wdrażania tych umiejętności oraz wzmacnianie i utrwalanie kompetencji u dzieci.

Czytaj dalej Bezpłatne warsztaty „Kroki ku samodzielności”Czytaj

DODATEK ELEKTRYCZNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o możliwości składania wniosków o nowe świadczenie – dodatek elektryczny.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127 z późn. zm.)

Wnioski o dodatek elektryczny można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP;
  • tradycyjnie (papierowo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c (pokój nr 14);
  • wrzucając wniosek do skrzynek podawczych w siedzibie Ośrodka.

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych: tel. 17-7875714, 17-7875715, 17-7875716

Wzór wniosku do pobrania

Czytaj dalej DODATEK ELEKTRYCZNY