Imieniny: Bernarda, Samuela, Sobieslawa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13

Stypendia szkolne 2019/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – aktualnie: 528,00 zł netto miesięcznie.

Czytaj więcej…“Rodzina razem – zdrowo i sportowo” – kolejne spotkanie za nami!

W dniu 2 sierpnia 2019 r., na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu “Rodzina razem – zdrowo i sportowo”. Rodziny wzięły udział we wspólnym kibicowaniu piłkarzom drużyny PGE FKS Stal Mielec podczas meczu z Wigrami Suwałki. Rodzicie i dzieci mieli okazję zobaczyć poczynania piłkarzy, z którymi wcześniej trenowali na obiektach sportowych MOSiR. Miejsca w sektorze rodzinnym zagwarantowały uczestnikom miłą atmosferę oraz szereg dodatkowych atrakcji dla dzieci. W przerwie meczu dzieci miały możliwość otrzymania autografów od sportowców oraz zrobienia sobie z nimi zdjęć.

Czytaj więcej…Mieleckie e-Becikowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że osoby ubiegające się o przyznanie gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka “Mieleckie Becikowe”, posiadające Profil zaufany, mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia elektronicznie, za pośrednictwem strony eUrzędu Miejskiego w Mielcu https://eurzad.um.mielec.plInformujemy, że w miesiącu lipcu 2019 roku:

  • wypłaciliśmy około 3 mln zł na realizację świadczeń wychowawczych 500+
    (w tym około 400 tys. zł dla nowych świadczeniobiorców)
  • wypłaciliśmy 345 tys. zł na świadczenie “Dobry Start” 300+

Złóż wniosek elektronicznie na 500+ i 300+

za pomocą portalu EMPATIA lub bankowość elektroniczną,
a otrzymasz szybciej wypłatę świadczeń

Czytaj więcej...Nowe wytyczne do Programu POPŻ 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nowe wytyczne dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Pomocą żywnościową w ramach ww. program mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), a których dochód nie przekracza odpowiednio 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Czytaj więcej…Warsztaty WenDo

W dniach od 04.07.2019 r. – 05.07.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu na terenie Osiedla Inwestorów dla społeczności lokalnej zorganizował dla kobiet i dziewcząt warsztaty WenDo.

Głównym celem przeprowadzonych warsztatów była nauka asertywności, obrony własnych granic, szanowania granic innych ludzi. Uczestniczki warsztatów miały okazje zapoznać się z metodą jak w każdej sytuacji, miejscu publicznym, na ulicy, w szkole lub w pracy, w domu – przestać się czuć bezradną i bezbronną.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone warsztaty były dla uczestniczek ciekawym i ważnym doświadczeniem, z którego będą mogły korzystać na co dzień.Podsumowanie piątego spotkania warsztatowego w ramach projektu “SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”

W minioną środę tj. 10.07.2019 r. zostało zorganizowane już ostatnie spotkanie warsztatowe
realizowanego projektu pn. “SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”, który powstał z myślą o osobach
borykających się z samotnym rodzicielstwem. Słowa zawarte w jego nazwie “spójrz inaczej”
stają się myślą przewodnią podjętego kierunku działania oraz możliwością zrozumienia
przez jego uczestników, że nasze życie to droga na, której pojawia się czerwone światełko
mówiące zatrzymaj się i “spójrz inaczej”. Słuchaj, patrz, działaj, bo razem z tym zmieni się całe Twoje życie.

Czytaj więcej… 

 

WAKACYJNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE

DLA RODZIN OBJĘTYCH WSPARCIEM

ASYSTENTÓW RODZINY

 

 

 Aktualności Zespołu ds. Integracji Społecznej i Zawodowej


"Zdrowo jedz, aby zdrowo żyć"

 

We wtorek, 25.06.2019 r., osoby skierowane do wsparcia w zakresie integracji społecznej i zawodowej
oraz uczestnicy Domu Dziennego Pobytu dla Emerytów i Rencistów, wzięli udział w ostatnim spotkaniu z cyklu
"Żyj zdrowo w każdym wieku".

Zajęcia przeprowadziła Pani Joanna Zacharska, która omówiła zasady dotyczące zdrowego odżywiania i mity utrwalające nieprawidłowe nawyki żywieniowe oraz zachęcała do stosowania na co dzień zdrowej, zbilansowanej diety. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem oraz aktywnością ze strony uczestników, którzy zadawali liczne pytania z zakresu przygotowywania posiłków.

Czytaj więcej...Stypendium szkolne – mija termin rozliczenia faktur

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przypomina rodzicom i pełnoletnim uczniom,
którzy mają przyznane stypendium szkolne, że imienne faktury i rachunki dokumentujące wysokość
poniesionych kosztów związanych z edukacją ucznia za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
winny być dostarczone do tut. Ośrodka w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej…