Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

Informacja o wydawaniu żywności w ramach POPŻ

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od dnia 18.02.2021 r.
w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 1c
będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez MOPS
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
(zgodnie ze skierowaniem przez pracownika socjalnego)

 



Czytaj

„Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej”

W dniach od 01.02 – do 04.02 oraz od 08.02 do 11.02.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej w Mielcu, ul. Mickiewicza 13 odbywały się warsztaty integracyjno-motywacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez zaostrzenia związane z pandemią COVID-19, warsztaty odbywały się z podziałem na dwie grupy. Przestrzegany był reżim sanitarny.

Uczestnicy w trakcie trwania warsztatów poznali znaczenie motywacji w życiu oraz czynniki, które motywują ich do pracy, a także nauczyli się je wykorzystywać. Integracja między uczestnikami pomogła zrozumieć jakie znaczenie ma wsparcie innych osób w procesie motywacyjnym. Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej bardzo chętnie pracowali w grupie, odgrywali scenki tematyczne, pomagali sobie w uzupełnieniu kart pracy podczas warsztatów, co wzmocniło ich poczucie sprawczości oraz kompetencje społeczne.

Czytaj dalej „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej”



Czytaj

Walentynki w Domu Dziennego Pobytu w Mielcu

W dniu 12.02.2021r. uczestnicy Domu Dziennego Pobytu w Mielcu przy ul. Kocjana 15 świętowali Walentynki. Seniorzy pokazali, że można obchodzić Dzień Zakochanych w każdym wieku a nawet w okresie epidemii z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że posiada wolne miejsca w Domu Dziennego Pobytu w Mielcu przy ul. Kocjana 15 i zaprasza seniorów z terenu miasta Mielca, którzy chcą spędzać wolny czas z rówieśnikami do udziału w zajęciach oferowanych przez Dom Dziennego Pobytu.

Czytaj dalej Walentynki w Domu Dziennego Pobytu w Mielcu



Czytaj

INTERNET RÓWNYCH SZANS

UPC Polska z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju uruchomił akcję społeczną INTERNET RÓWNYCH SZANS dla rodzin wielodzietnych będących pod opieką Jednostek Samorządu Terytorialnego realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny. 3000 rodzin otrzyma bezpłatny roczny internet.

Czytaj dalej INTERNET RÓWNYCH SZANS



Czytaj

„OTWARTE DRZWI”

Akcja Infomacyjna

od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

 

Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
realizowana jest we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mielcu
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

 

Celem akcji „OTWARTE DRZWI” jest zwiększenie dostępności oferty
specjalistycznej pomocy osobom/rodzinom
uwikłanym w problem przemocy domowej.

 

Czytaj dalej „OTWARTE DRZWI”



Czytaj

Warsztaty w Klubie Integracji Społecznej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył rekrutację osób do projektu: Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do projektu zostało zakwalifikowanych 15 osób, które będą korzystać z różnych instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

 

W dniach 01.02. – 04.02. oraz 08.02. – 11.02.2021 r. odbędą się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej i będą to warsztaty integracyjno-motywacyjne. Głównym celem warsztatów jest zmotywowanie uczestników do zmiany dotychczasowego stylu życia, szerszego spojrzenia na doświadczane problemy oraz wzajemną integrację. Zajęcia przeprowadzone zostaną przez psychologa KIS, Panią Monikę Forgiel.

Warsztaty będą odbywać się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Serdecznie zapraszamy.



Czytaj

Dodatki mieszkaniowe z mocą wstecz

Informujemy, że za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.

Zasada ta dotyczy osób, które z powodu ograniczeń wynikających z COVID-19 nie mogły złożyć wniosku o dodatek mieszkaniowy w czasie obowiązywania epidemii. Możliwość przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną obejmuje tylko wnioski o dodatek mieszkaniowy złożone w terminie nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną do wniosku należy dołączyć klauzulę, w której należy wskazać od którego miesiąca winien być przyznany dodatek mieszkaniowy. Dodatku mieszkaniowego z datą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.



Czytaj

Dodatek mieszkaniowy dla najemców i podnajemców powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu – informuje, że od dnia 5 stycznia 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Czytaj dalej Dodatek mieszkaniowy dla najemców i podnajemców powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19



Czytaj

„WSPIERAJ SENIORA”



Czytaj

Informacja

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko Covid-19, dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień (w tym także, dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim), Urząd Miejski w Mielcu uruchomił telefon kontaktowy - 17 787 4241 pod którym będzie można zgłosić chęć skorzystania z transportu do punktu szczepień.

Telefon dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.