Imieniny: Fabiana, Sebastiana

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2

Aktualności Klubu Integracji Społecznej


Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w Klubie Integracji Społecznej.

W okresie stycznia i lutego 2018 roku uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Mielcu będą mogli skorzystać z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Celem spotkań jest opracowanie ścieżki rozwoju zawodowego uczestnika oraz udzielenie mu pomocy w podjęciu decyzji zawodowych i edukacyjnych, przy uwzględnieniu potrzeb lokalnego rynku pracy. Spotkania prowadzi doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczego Hufca Pracy w Mielcu. Terminy spotkań z doradcą zawodowym są uzgadniane z każdym uczestnikiem indywidualnie.

Czytaj więcej...Komunikat w sprawie koordynacji zabezpieczenia społecznego świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428) Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane wojewodom.

Czytaj więcej…Nowa filia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu

W dniu 14 grudnia 2017 roku nastąpiło otwarcie trzech nowych pracowni terapeutycznych w związku z utworzeniem filii Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu przy ulicy Bł.ks.R.Sitki 3.

W pracowniach: przystosowania do życia codziennego, technicznej i rękodzieła zajęcia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej rozpoczęło 15 nowych niepełnosprawnych uczestników.

Czytaj więcej…Zmiany ROPS od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U z 2017 r., poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom.

Czytaj więcej…APEL w sprawie osób bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Mielca o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych przebywających na klatkach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

Czytaj więcej…Świadczenie Wychowawcze – Rodzina 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że wnioski o:

  • zasiłek rodzinny;
  • specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  • świadczenie wychowawcze (500+)

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można składać od 1 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej…RODZINA W CENTRUM – kampania MOPS

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu jest organizatorem kampanii “RODZINA W CENTRUM”.

Celem tej kampanii jest zwiększenie świadomości mieszkańców naszego miasta o miejscach, w których mogą uzyskać bezpłatną pomoc w razie pojawienia się trudności rodzinnych.

Czytaj więcej…Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 PLN dla osoby w rodzinie.

Czytaj więcej…