Imieniny: Anastazego, Wincentego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2

“Rodzina Razem – Aktywnie i Twórczo” – podsumowanie projektu dla rodzin

12 grudnia 2018 roku odbyły się ostatnie w ramach projektu “Rodzina razem – aktywnie i twórczo”. Tym razem rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w interaktywnym pokazie zabaw, przygotowanym przez asystentów rodziny oraz wolontariuszy współpracujących z naszym Ośrodkiem. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się ciekawe zabawy, angażujące wszystkich członków rodziny, nie wymagające nakładów finansowych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach rodzice mogli się przekonać, że proste, wspólne zabawy mogą dać dzieciom wiele radości, wpływają na ich kreatywność i rozwój poznawczy oraz na budowanie bliskich relacji rodziców z dziećmi.

Czytaj więcej…POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że w dniu 16.01.2019 r. (środa) w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1c (wejście boczne od strony parkingu) w godz. od 8.00 do 14.00 wydawana będzie żywność osobom posiadającym aktualne skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020.“Z Baśnią przez Świat” – warsztaty dla dzieci i rodziców objętych wsparciem asystentów rodziny.

W dniu 26.10.2018 r. odbyły się kolejne warsztaty dla rodzin, realizowane przy współpracy z Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu pod hasłem przewodnim: “Z Baśnią przez Świat”. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z bogatą kulturą Chin, w tym z zabytkami architektury oraz sekretami znanej na całym świecie tradycyjnej kuchni chińskiej.

Czytaj więcej…“CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego “Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub unikniecie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej…Warsztaty rękodzielnicze w ramach projektu “Rodzina razem – aktywnie i twórczo”.

Za nami kolejne zajęcia zorganizowane dla rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny. W dniu 14.11.2018 r., w siedzibie filii Biblioteki Publicznej w Mielcu przy ulicy Botanicznej, odbyły się ciekawe warsztaty rękodzielnicze. Wzięło w nich udział 11 dzieci i 4 rodziców. Podczas zajęć, uczestnicy rozwijali i wykorzystywali swoje umiejętności, tworząc różnorodne ozdoby biżuteryjne oraz breloczki, przy wsparciu merytorycznym instruktorów. Każdy z uczestników wykazał się kreatywnością oraz twórczym myśleniem. Zajęcia stanowiły okazję do wspólnego, aktywnego spędzenia czasu rodziców wraz z dziećmi.

Czytaj więcej…Apel o pomoc osobom bezdomnym w okresie zimowym

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – Zareaguj, Pomóż, Zadzwoń

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Mielca o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych, w tym m.in. przebywających na klatkach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

Czytaj więcej…„Rodzina razem – aktywnie i twórczo” – za nami kolejne warsztaty

W dniu 12.10.2018 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyła  się druga część warsztatów dla dzieci i rodziców, organizowanych w ramach programu “Rodzina razem – aktywnie i twórczo”.

Czytaj więcej…Zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dniem 1 listopada 2018 r. zmianie ulegnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego, oraz zasiłku dla opiekuna.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosić będzie:

  • od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. – 184,42 zł miesięcznie,
  • od dnia 1 listopada 2019 r. – 215,84 zł miesięcznie.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, oraz zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2018 r. wynosić będzie 620,00 zł miesięcznie.Aktualności Klubu Integracji Społecznej


"Profilaktyka nowotworów i raka szyjki macicy" - edukacja prozdrowotna dla uczestniczek Klubu Integracji Społecznej.

 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet, a Polska zajmuje czołowe miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy. Te smutne statystyki stały się powodem do zorganizowania zajęć dotyczących zapobieganiu rozwojowi chorób nowotworowych.

 

Czytaj więcej...Projekt “Rodzina razem – aktywnie i twórczo”

W miesiącu październiku 2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, we współpracy z Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu, rozpoczyna realizację projektu "Rodzina razem - aktywnie i twórczo", którego celami są: motywowanie rodziców do aktywnego spędzania wolnego czasu wraz z dziećmi oraz podnoszenie kompetencji rodzicielskich w tym zakresie.

Zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia MOPS w Mielcu.

Czytaj więcej...