Imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2

UWAGA!!!

ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW
>>>  od 1 września 2018 r.  <<<

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 września 2018 r.
zmianie ulegają wszystkie numery telefonów do MOPS przy ul. Łukasiewicza 1c.

Nowe numery:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

(17) 787 56 00

Fax MOPS:   (17) 787 56 05

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Telefony:   (17) 787 57 13,   (17) 787 57 14,   (17) 787 56 00
Fax MOPS:   (17) 787 56 05

 

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
Telefony:   (17) 787 57 52,   (17) 787 56 00
Fax MOPS:   (17) 787 56 05

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
Telefony:   (17) 787 57 52,   (17) 787 56 00
Fax MOPS:   (17) 787 56 05Nowe kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

 

Od 01.10.2018 r. nowe kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

 

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 roku rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 roku.

 

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł
 • dla osoby w rodzinie – 528,00 zł

Zwiększeniu również ulegają:

 • maksymalna kwota zasiłku stałego – 645,00 zł
 • kwota z dochodu z 1ha przeliczeniowego – 308,00 zł

 Podsumowanie piątego spotkania warsztatowego pt. „SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”

W miniony czwartek tj. 30.08.2018 r. w siedzibie tut. Ośrodka odbyło się ostatnie już spotkanie warsztatowe realizowanego projektu pn. “SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”. Projekt ten powstał z myślą o osobach borykających się z samotnym rodzicielstwem. Słowa zawarte w tytule “spójrz inaczej” stają się myślą przewodnią w podjętym przez pracowników tut. Ośrodka kierunku działania oraz zrozumienia przez jego uczestników, że nasze życie to droga na, której pojawia się czerwone światełko mówiące zatrzymaj się i “spójrz inaczej”. Słuchaj, patrz, działaj, bo razem z tym zmieni się całe twoje życie.

Czytaj więcej…Aktualności Klubu Integracji Społecznej


W dniu 22.08.2018 r. na terenie boiska przy siedzibie Klubu Integracji Społecznej odbyła się Impreza rodzinno-integracyjna dla uczestników Klubu Integracji Społecznej, ich rodzin oraz przyjaciół.

Celem spotkania była integracja społeczna, wzmacnianie więzi rodzinnych, wymiana doświadczeń pomiędzy osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji życiowej, promocja aktywnego wypoczynku oraz edukacja historyczna i wzmocnienie postaw patriotycznych.

Uczestników imprezy zaszczycili swoją obecnością: Pan Fryderyk Kapinos - Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Mielca, Pani Jolanta Wolska - Radna Rady Miejskiej, Pani Agata Ćwięka - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Pani Beata Kardyś - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, Pan Mirosław Jaworski - Pełniący Obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu oraz Pan Robert Kośla - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu. Zaproszonych gości przywitał organizator imprezy - Pani Grażyna Cieszyńska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Czytaj więcej...Program Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Miasta Mielca

W maju 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, korzystając ze współpracy z Rzeszowskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES), przystąpił do działań związanych z planowanym opracowaniem “Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Miasta Mielca na lata 2019-2021”.

W drodze uzgodnień z Prezydentem Miasta Mielca przyjęto założenie, iż w celu opracowania programu zostanie powołany Zespół ds. Opracowania i Realizacji Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele instytucji publicznych oraz lokalnych organizacji pozarządowych realizujących zadania w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej…Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu wydaje osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ – Podprogram 2018.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 PLN dla osoby w rodzinie.

Czytaj więcej…Pamiętaj o gorącym posiłku dla ucznia!

Mieleckich rodziców, którzy od września chcą dożywiać dzieci w przedszkolach lub szkołach zapraszamy
do złożenia wniosków w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1c.
Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy przez rodzinę jest spełnienie kryterium dochodowego,
które obecnie wynosi 771,00 zł na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać u pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mielcu (dane kontaktowe na stronie: www.mops.mielec.pl w zakładce Rejony socjalne).Informacja o przyjmowaniu wniosków

Informacja o przyjmowaniu wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że wnioski o ustalenie:

 • prawa do świadczeń wychowawczych (500+) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  na nowy okres 2018/2019 są przyjmowane przez pracowników MOPS Mielec w okresie
  od 01-08-2018 r. do 31-10-2018 r.,
 • prawa do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2018/2019,
  oraz świadczenie Dobry start (300+) są przyjmowane od 01-08-2018 r. do 30-11-2018 r.

Czytaj więcej…“SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mielcu
zaprasza na bezpłatne
spotkania warsztatowe
przeznaczone dla osób,
które borykają się z wieloma
obowiązkami, trudnościami
jakie niesie samotne
wychowywanie dzieci.“Dobry Start” – 300 dla ucznia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że będzie realizatorem programu rządowego “Dobry start”, którego szczegółowe warunki realizacji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowo, przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.