Imieniny: Joanny, Zuzanny

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13

Informacja dotycząca przekazywania wniosków w wersji papierowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że w celu sprawniejszej obsługi klientów
Działu Świadczeń Rodzinnych udostępniono drugą, dodatkową skrzynkę na korespondencję,
która znajduje się przy wejściu do Działu.

Korespondencja będzie codziennie odbierana w godzinach pracy Ośrodka.Komunikat

Szanowni Państwo

W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 (koronawirus) oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu
zarażeniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu od dnia 16 marca 2020 r.
wstrzymano osobiste przyjmowanie interesantów.

 Udzielanie informacji przez pracowników MOPS w Mielcu będzie się odbywać
wyłącznie telefonicznie oraz drogą e-mail (adres e-mail: mopsmielec@pro.onet.pl)

Kontakt osobisty wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki jest możliwy
jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.


NUMERY KONTAKTOWE:

17 787 57 32
w sprawie: świadczeń z pomocy społecznej

17 787 57 33
w sprawie: świadczeń z pomocy społecznej

17 787 57 52
w sprawie: dodatków mieszkaniowych i energetycznych

17 787 57 13
w sprawie: świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+)
oraz funduszu alimentacyjnego

17 787 56 81
w sprawie: usług opiekuńczych

17 787 56 61
interwencja kryzysowa

 

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności, jednak w obecnej sytuacji należy podjąć odpowiednie kroki,
by zadbać o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.


Czytaj więcej…Informacja dot. rozszerzenia katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r. i przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

Czytaj więcej…Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w czasie epidemii COVID-19

 

Poradnik „Osobisty plan awaryjny” zawierający praktyczne wskazówki
dla osób zagrożonych przemocą w czasie epidemii opracowane przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka
i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.

 

Centrum Informacji dla Seniorów

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, informuje o utworzeniu Centrum Informacji dla Seniorów, w postaci platformy pod nazwą ABCsenior.com.
Portal ABCsenior.com jest dedykowany seniorom, jak i młodszym pokoleniom i stanowi bazę nieodpłatnej i bezpiecznej pomocy dla seniorów w czasie pandemii koronowirusa.

Więcej informacjiInformacja dotycząca przekazywania korespondencji w wersji papierowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące przekazywania do Ośrodka korespondencji w wersji papierowej.

Przy wejściu od strony parkingu została zamontowana skrzynka, do której osoby zainteresowane mogą składać korespondencję, która codziennie będzie odbierana w godzinach pracy Ośrodka.INFORMACJA
dotycząca wypłat świadczeń

W związku z obecną sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID-19 informuję, że realizacja wypłat świadczeń będzie odbywała się od miesiąca kwietnia 2020 r. wyłącznie na wskazane przez Państwo rachunki bankowe.
Informację o numerze rachunków bankowych należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu ul. Łukasiewicza 1c (skrzynka na zewnątrz budynku lub przez operatora pocztowego).

– wzór oświadczenia o numerze rachunku bankowegoKwarantanna – co powinieneś o niej wiedzieć

Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany/a poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie

CO TO OZNACZA?

Czytaj więcej…Szukasz pomocy?

Z  uwagi na szczególną sytuację, uruchomiona została platforma https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych, przeznaczona dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informację na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.
Dodatkowo, na stronie znajduje się pełna lista instytucji pomocowych w regionie.
Platforma oferuje także możliwość zgłoszenia chęci niesienia pomocy osobom potrzebującym.