Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Waldemara

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o możliwości składania wniosków o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1)

Wnioski można składać do 31 października 2022 r. – decyduje data wpływu do Ośrodka:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • osobiście lub
  • wrzucając wniosek do skrzynek podawczych w siedzibie Ośrodka
Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych:
tel. 17-7875713,   17-7875714,   17-7875715,   17-7875717

 

>> Druk wniosku do pobrania <<<

>>> OŚWIADCZENIE <<<
osoby ubiegającej się o dodatek osłonowy
potwierdzające wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego
(tzw. 13-ta emerytura)
dla emerytów i rencistów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Czytaj dalej Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!Czytaj

,,Chłopcy Ze Stali”

W świątecznym miesiącu grudniu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu podjął współpracę ze Stowarzyszeniem kibiców FKS Stal Mielec ,,Chłopcy Ze Stali”, które zgłosiło wspaniałą inicjatywę przygotowania paczek świątecznych dla mieleckich dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji.

Efektem udanej współpracy, w dniu 22.12.2021 roku, kibice ze stowarzyszenia ,,Chłopcy Ze Stali” odwiedzili 30 dzieci (15 dziewczynek i 15 chłopców) z rodzin korzystających ze wsparcia MOPS w Mielcu i przekazali im prezenty od Mikołaja – bardzo atrakcyjne paczki Mikołajowe zawierające m.in. zabawki, słodycze, akcesoria sportowe i gadżety.

Wspaniała akcja ,,Chłopców Ze Stali” wywołała ogromną radość i szerokie uśmiechy na twarzach dzieci oraz ich rodziców.

W imieniu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
a także obdarowanych dzieci i ich rodziców
pragniemy serdecznie podziękować
,, Chłopcom Ze Stali”w barwach niebiesko-białych  i  wielkich wrażliwych sercach na dłoni!Czytaj

Zmiany w programie Rodzina 500+

Od 1 stycznia 2022 r. obsługą programu Rodzina 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia wychowawcze 500+ realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu będą wypłacane przez tut. Ośrodek do końca okresu świadczeniowego na jaki zostały przyznane, jednak nie dłużej niż do końca maja 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze (np. na nowo narodzone dzieci). Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie przyjmować od 1 lutego 2022 r.Czytaj

Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r.

Przypominamy, że już za kilka dni będą obowiązywać nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznekwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosić:

1) Kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
b) dla osoby w rodzinie – 600 zł.

2) Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
maksymalna kwota zasiłku stałego – wyniesie 719 zł.

3) Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
wyniesie 345 zł.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001296/O/D20211296.pdfCzytaj

PODZIĘKOWANIA

Okres Świąt Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku. W dniu 22.12.2021 r. zostały przekazane przez Panią Prezydent Adrianę Miłoś artykuły spożywcze i nie tylko, które pozwolą rodzinom najbardziej potrzebującym w trudnej sytuacji znacznie ograniczyć wydatki związane z zakupami świątecznymi.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Włodarzy Naszego Miasta i pracowników Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę potrzebnych artykułów i przygotowanie paczek.CzytajCzytaj

Za nami Rodzinno-Integracyjna Zabawa Mikołajkowa

W dniu 03.12.2021 r., w siedzibie Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, odbyła się rodzinno-integracyjna Zabawa Mikołajowa zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, w ramach projektu Rodzina Razem – w poznawaniu świata i poszukiwaniu pasji. Uczestnikami byli rodzice i dzieci aktywnie uczestniczący w projekcie – łącznie 51 osób.

 

Czytaj dalej Za nami Rodzinno-Integracyjna Zabawa MikołajkowaCzytaj

Projekt „Rodzina razem – w poznawaniu świata i poszukiwaniu pasji”

W dniach 21.10.2021 r., 4.11.2021 r. i 16.11.2021 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu odbyły się kolejne spotkania dla rodziców i dzieci w ramach projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, pn.: „Rodzina razem – w poznawaniu świata i poszukiwaniu pasji. Spotkania cieszyły się wielkim zainteresowaniem rodziców i dzieci, o czym świadczyła duża frekwencja i aktywny udział uczestników.

Czytaj dalej Projekt „Rodzina razem – w poznawaniu świata i poszukiwaniu pasji”Czytaj

„ BEZDOMNI kontra ZIMA”Czytaj

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

 

Powoli tracisz zaufanie do siebie, kwestionujesz swoje odczucia i masz wątpliwości co do tego, jak postrzegasz rzeczywistość. Brzmi znajomo? A może konsultujesz z kilkoma osobami swoją wersję zdarzeń, żeby upewnić się czy nie zmyślasz albo czy ci się nie wydaje? Najprawdopodobniej jesteś ofiarą manipulacji i to jednej z jej najbardziej wyrafinowanych i najokrutniejszych form.

Czytaj dalej 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć