Imieniny: Jana, Danuty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13

Aktualności Zespołu ds. Integracji Społecznej i Zawodowej


"Woda podstawą życia"

 

W dniu 18.06.2019 r., w Domu Dziennego Pobytu dla Emerytów i Rencistów w Mielcu, odbyło się kolejne spotkanie
z cyklu "Żyj zdrowo w każdym wieku".

Zajęcia przeprowadzone przez Panią Grażynę Radłowską dotyczyły dobroczynnego wpływu wody na nasz organizm.
Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak ważną rolę pełni woda w naszym organizmie, ile należy jej wypić
w ciągu dnia, a także, czym grozi brak odpowiedniego nawadniania organizmu.

Czytaj więcej...Pierwsze spotkanie w ramach projektu “SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”

W dniu 12.06.2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
zostało przeprowadzone pierwsze spotkanie warsztatowe pt. “Jest nas więcej, poznajmy się”
realizowane w ramach projektu socjalnego “SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”.
Głównym celem zajęć była integracja uczestniczek grupy, która przebiegała w bardzo życzliwej i ciepłej atmosferze.
Uczestniczki chętnie przystąpiły do podjętej tematyki oraz zaproponowanych zadań, z dużym zaangażowaniem
pracowały w grupie. Podczas tej pracy znalazł się czas na rozmowy o uczuciach, emocjach i rodzinie.

Czytaj więcej…Stypendium szkolne – mija termin rozliczenia faktur

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przypomina rodzicom i pełnoletnim uczniom,
którzy mają przyznane stypendium szkolne, że imienne faktury i rachunki dokumentujące wysokość
poniesionych kosztów związanych z edukacją ucznia za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
winny być dostarczone do tut. Ośrodka w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej…Złóż od 1 lipca wniosek elektronicznie

na 500+ i 300+

za pomocą portalu EMPATIA

lub bankowość elektroniczną!

Czytaj więcej...Spotkanie “O trudach i radościach wychowania dziecka autystycznego”

W dniu 29.05.2019 r. w siedzibie MOPS Mielec odbyło się spotkanie w ramach warsztatów “O trudach i radościach wychowania dziecka autystycznego”. W spotkaniu wzięło udział siedem matek, które wychowują dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. Podczas 2-godzinnych warsztatów poruszano tematykę:

  • diagnozowanie dziecka (miejsce, wiek dziecka),
  • wczesne objawy świadczące o zaburzeniu ze spektrum autyzmu,
  • wiodące ośrodki diagnozujące zaburzenie ze spektrum autyzmu na terenie kraju,
  • dostępność terapii w Mielcu i okolicach,
  • lekarz pierwszego kontaktu a kierowanie dziecka do specjalisty psychiatry.

W miesiącu czerwcu br. planowane są kolejne warsztaty. O terminie kolejnego spotkania rodzice będę powiadamiani telefonicznie oraz poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Ośrodka.“Żyj zdrowo w każdym wieku!”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
z a p r a s z a
mieszkańców Mielca dbających o zdrowie
na cykl spotkań poświęconych promocji zdrowego stylu życia.

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez pracowników naszego Ośrodka
oraz wolontariuszy.

Uwaga! Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Czytaj więcej...OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje mieszkańców
miasta Mielca, którzy ponieśli szkody powodziowe w budynkach
mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych
i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą
zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki
własne, że mogą ubiegać się o pomoc w tutejszym Ośrodku.

 “CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego “Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub unikniecie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej…Zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dniem 1 listopada 2018 r. zmianie ulegnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego, oraz zasiłku dla opiekuna.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosić będzie:

  • od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. – 184,42 zł miesięcznie,
  • od dnia 1 listopada 2019 r. – 215,84 zł miesięcznie.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, oraz zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2018 r. wynosić będzie 620,00 zł miesięcznie.Ekonomia społeczna w działaniu

Jak skutecznie pobudzać aktywność społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną w sposób efektywny – tego dowiadywali się liderzy lokalnych organizacji pozarządowych oraz dyrektorzy i pracownicy instytucji pomocowych podczas intensywnej, dwudniowej wizyty studyjnej organizowanej przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) 20-21 września. 

Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z działaniami Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu, Warsztatów Terapii Zawodowej i Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu oraz podobnych placówek w Dębicy. Prowadzą je stowarzyszenia, które zaczynały ponad 10 lat temu od zera, a dziś zatrudniają kilkaset osób, w tym osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Produkują meble, pamiątki, wyroby z ceramiki i drewna, sprzedają je w galeriach i czerpią z tego zyski, które przeznaczają na pomoc niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Czytaj więcej...