Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13

Spotkanie “O trudach i radościach wychowania dziecka autystycznego”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza rodziców
oraz opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu na bezpłatne spotkanie
"O trudach i radościach wychowania dziecka autystycznego".
Warsztaty odbędą się w dniu 01.10.2019 r., w budynku MOPS w Mielcu
- sala konferencyjna (p. 34, piętro I), o godz. 09.00.
Gościem spotkania będzie Pani Małgorzata Michno
- certyfikowany dietetyk kliniczny, która opowie o właściwych
nawykach żywieniowych dzieci i młodzieży.
Będzie również okazja omówić bieżące problemy związane
z wychowaniem dziecka oraz skonsultować się z psychologiem Ośrodka.

Serdecznie zapraszamy!


“Dzień Otwartych Drzwi” w Mieszkaniach Chronionych

W dniu 12.09.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zorganizował “Dzień Otwartych Drzwi” w Mieszkaniach Chronionych, znajdujących się przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu. Celem było zaprezentowanie zasobów lokalowych Mieszkań Chronionych, zasad naboru osób wnioskujących o skierowanie do Mieszkania Chronionego oraz form wsparcia mieszkańców.

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością: Pani Adriana Miłoś – Zastępca Prezydenta Miasta Mielca, Pani Agata Ćwięka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Pani Jolanta Wolska – Radna Rady Miejskiej w Mielcu, Pani Magdalena Weryńska-Zarzecka – Radna Rady Miejskiej w Mielcu, Pani Urszula Malińska – Radna Rady Miejskiej w Mielcu, Pan Czesław Czyrny – Przewodniczący Rady Osiedla Kościuszki, Pan Wacław Świerczyński – Przewodniczący Rady Osiedla Kilińskiego, Pani Beata Kardyś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, Pani Kinga Babula – Pracownik Socjalny PCPR w Mielcu, Pani Joanna Dul-Wolanin – Prezes Stowarzyszenia “Dla Was”, Pani Dorota Jamróz – Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ, Pani Kinga Bielec oraz Pani Klaudia Lenart – Przedstawiciele Biura Terenowego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu.

Czytaj więcej…Za nami ostatnie spotkanie w ramach cyklu “Żyj bezpiecznie w każdym wieku”

W dniu 11.09.2019 r. w Dziennym Domu Pobytu przy ulicy Kocjana 15 w Mielcu odbyło się spotkanie nt.: “Przemoc w rodzinie – jak możemy reagować?”. W spotkaniu wzięły udział osoby objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie integracji społecznej i zawodowej oraz uczestnicy Domu Dziennego Pobytu dla Emerytów i Rencistów.

Czytaj więcej…Zumba łączy pokolenia

W dniu 11.09.2019 r. ponownie energia, dobra zabawa i pozytywne emocje zagościły na parkiecie
w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu.
Jak widać w załączonych materiałach, taniec nie różnicuje a łączy ludzi ze sobą,
poza tym jest świetną alternatywą spędzania wolnego czasu.
Już podczas drugich zajęć wśród młodszego pokolenia wyłoniły się wyjątkowo uzdolnione, młode osoby,
które praktycznie wspólnie z instruktorem poprowadziły całe zajęcia.
Kto wie, może to przyszli instruktorzy. Warto zaszczepiać dobre nawyki od małego.

Czytaj więcej...“Żyj bezpiecznie w każdym wieku” – spotkanie z funkcjonariuszkami Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

W dniu 03.09.2019 r., w Domu Dziennego Pobytu dla Emerytów i Rencistów w Mielcu, odbyło się kolejne spotkanie
z cyklu “Żyj bezpiecznie w każdym wieku”.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji, Panią Ewelinę Ziębę oraz Magdalenę Brodę. Dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz oszustw finansowych, których ofiarami najczęściej są osoby starsze. Policjantki przedstawiły trzy główne metody oszustw: tzw. metodę “na wnuczka”, “na policjanta” oraz “na inkasenta”. Na zakończenie spotkania poinstruowały, jak należy udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Czytaj więcej…“Rodzina razem – zdrowo i sportowo” – ostatnie spotkanie w ramach projektu

W dniu 28 sierpnia 2019 r., na Stadionie Miejskim w Mielcu, odbyło się piąte i zarazem ostatnie spotkanie w ramach projektu “Rodzina razem – zdrowo i sportowo”. Dzieci z rodzicami po raz kolejny aktywnie uczestniczyły w treningu przygotowanym i prowadzonym przez piłkarzy I Zespołu PGE FKS Stal Mielec. Kolejne atrakcyjne zajęcia zakończone zostały rozrywką rodzinną przy grach planszowych w budynku Stadionu Miejskiego.

Czytaj więcej…“Żyj bezpiecznie w każdym wieku” – spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

We wtorek, 27.08.2019 r., osoby korzystające ze wsparcia w zakresie integracji społecznej i zawodowej oraz
uczestnicy Domu Dziennego Pobytu dla Emerytów i Rencistów, wzięły udział w pierwszym spotkaniu z cyklu
“Żyj bezpiecznie w każdym wieku”.

Zajęcia przeprowadził Pan Michał Nowak, który omówił prawa konsumentów oraz możliwości ich ochrony. Rzecznik przestrzegał przed zaciąganiem pożyczek w tzw. parabankach, omówił zasady “bezpiecznego” zawierania umów, wyjaśnił na czym polega prawo do reklamacji, co to jest rękojmia i jak z tego prawa korzystać.

Czytaj więcej…Impreza rodzinno-integracyjna

W dniu 22.08.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zorganizował Imprezę rodzinno-integracyjną dla mieleckich rodzin. Celem imprezy była promocja aktywnego wypoczynku, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz wymiana doświadczeń z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji życiowej.

Wydarzenie zaszczycili obecnością Pan Paweł Pazdan – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Mielca, Pani Adriana Miłoś – Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Mielca, Pani Jolanta Wolska – Radna Rady Miejskiej w Mielcu, Pani Agata Ćwięka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Pani Jolanta Markowska-Rzeźnik – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Pani Beata Kardyś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu oraz Pan Robert Kośla – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu.

Czytaj więcej…“Żyj bezpiecznie w każdym wieku!”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Z A P R A S Z A

mieszkańców Mielca
na cykl spotkań poświęconych bezpieczeństwu

 

Uwaga!   Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

Czytaj więcej...Stypendia szkolne 2019/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – aktualnie: 528,00 zł netto miesięcznie.

Czytaj więcej…