Imieniny: Pelagii, Oktawiana, Feliksa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

CzytajCzytaj

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”

Realizacja Programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 rusza od marca 2023 roku.
Usługi asystenckie będą realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Solskiego 10. Kontakt telefoniczny: 17-5831676 w godzinach 8.00-14.00

Informacja dotycząca Realizacji Programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023Czytaj

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Rodziców, którzy chcą dożywiać dzieci w przedszkolach lub szkołach podstawowych lub osoby dorosłe zapraszamy do złożenia wniosków w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1c. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1.552,00 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1200,00 zł na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać u pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu (dane kontaktowe na stronie: http://mops.mielec.pl/rejony-pracy-socjalnej/

Program „Posiłek w szkole i w domu”
Posiłek w szkole i w domu. Kryteria dochodowe w góręCzytaj

„W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH”

 

 

 

ZACZĘŁO SIĘ 🛎🛎🛎

"Zdrowa JA - w trosce o piękno kobiecości"💃

8 marca Panie z Ukrainy, mieszkające w Mielcu, które przybyły na spotkanie projektowe wysłuchały prelekcji dr Joanny Błajdy z Uniwersytetu Rzeszowskiego nt. profilaktyki raka piersi. Na fantomach uczestniczki uczyły się jak dokonywać samobadań. Oprócz wiedzy i świadomości ważna jest OBSERWACJA !🧐

Czytaj dalej „W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH”Czytaj

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej


W dniu 17 marca 2023 r. odbędzie się trening poruszania się po rynku pracy. Trening przeprowadzi Pani Małgorzata Paluch z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Oddział zamiejscowy w Tarnobrzegu.


W Klubie Integracji Społecznej w dniach od 20 do 22 marca 2023 r. w godz. od 9.00 do godz. 12.00 będą się odbywać zajęcia z zakresu ekonomii społecznej. Realizatorem zajęć jest Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.


W dniu 31 marca 2023 r. odbędzie się trening sprawnego zarządzania czasem, który poprowadzi Pan Grzegorz Kida z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Oddział zamiejscowy w Tarnobrzegu.Czytaj

Spotkania tematyczne w Klubie Integracji Społecznej

Psycholog realizuje w Klubie Integracji Społecznej spotkania tematyczne w ramach których w dniu 7.02.2023 r. odbyło się spotkanie mające na celu budowanie i wzmacnianie motywacji pt. „Od zera do milionera”.

W trakcie spotkania uczestnicy starali się udzielić sobie odpowiedzi na pytania:

  1. Co mnie motywuje?
  2. Co jest dla mnie ważne?
  3. Co wpływa na ukształtowanie i planowanie ścieżki rozwoju?

Czytaj dalej Spotkania tematyczne w Klubie Integracji SpołecznejCzytaj

Sieć pomocy osobom pokrzywdzonymCzytaj

„Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje Projekt "Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uczestnikami Projektu mogą być obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24.02.2022 r., mają nadany numer pesel i przebywają na terenie województwa podkarpackiego. Wsparcie projektowe będzie adresowane do osób dorosłych i dzieci.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
"PODKARPACKIE CENTRUM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW"

Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w Projekcie/
Анкета до участі в ПроектіCzytaj

Warsztaty w Klubie Integracji Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył rekrutację osób do udziału w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej w Mielcu. Do udziału w Klubie  zostało zakwalifikowanych 15 osób, które będą korzystać z różnych instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

W styczniu z uczestnikami zostały zawarte kontrakty socjalne.

W dniach 31 stycznia do 2 lutego 2023r. odbywały się warsztaty integracyjno- motywacyjne. Głównym celem warsztatów jest zmotywowanie uczestników do zmiany dotychczasowego stylu życia, szerszego spojrzenia na doświadczane problemy oraz wzajemną integrację.

Zajęcia przeprowadziła Pani Monika Forgiel- psycholog KIS.Czytaj

APEL POLICJI

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu prowadzi działania w związku z założeniami Planu Priorytetowego polegające na dotarciu do jak największej ilości seniorów na terenie osiedla Borek i osiedla Lotników celem ostrzeżenia ich przed oszustami, których ofiarami padają osoby w podeszłym wieku, samotne. Do przestępstw takich dochodzi zarówno w przypadku kontaktu bezpośredniego, jak i drogą telefoniczną oraz w sieci Internet. W związku z powyższym informujemy o podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Mielcu działaniach celem przekazywania informacji mieszkańcom osiedla Borek i osiedla Lotników, co spowoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz przyczyni się do ograniczenia pokrzywdzonych w przypadku tego rodzaju przestępstw.

>>> APEL POLICJI <<<