Imieniny: Barbary, Krystiana, Jana

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

„ BEZDOMNI kontra ZIMA”Czytaj

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Trwa Kampania 16 dni Przeciw Przemocy. Miejski Ośrodek aktywnie włączył się w działania -Razem możemy więcej,
bądźmy bardziej wrażliwi na krzywdzonych, pomagajmy tym którzy potrzebują naszego wsparcia.

Czytaj dalej 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na PłećCzytaj

Trening komunikacji społecznej w Klubie Integracji Społecznej

W dniach od 26.11.2021r.  do 30.11.2021 r. w godz. od 9.00 do 14.30 w Klubie Integracji Społecznej realizowany będzie trening komunikacji społecznej. Trening przyczyni się do poprawy komunikacji uczestników projektu, relacji w rodzinie oraz otoczeniu społecznym.
Trening komunikacji społecznej realizowany będzie przez Panią Jolantę Sierpińską prowadzącą firmę AKME– SZKOLENIA z Lublina.

Realizacja treningu jest finansowana ze środków uzyskanych na dofinansowanie realizacji projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1Czytaj

Trening budowania pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji

W dniach od 23.11.2021r.  do 25.11.2021 r.  w godz. od 9.00 do 14.30 w Klubie Integracji Społecznej realizowany będzie „Trening  budowania pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji”, w którym będą brać udział uczestnicy Klubu Integracji Społecznej.
Trening przyczyni się do zwiększenia poczucia własnej wartości, uczestnicy nabędą umiejętności budowania pozytywnego obrazu siebie w relacjach społecznych.
„Trening budowania pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji” realizuje Pani Dominika Bury-Czupich prowadząca Centrum Księgowości i Biznesu Sp. z o.o. ul. Hetmańska 7/7, 35-045 Rzeszów.

Trening jest finansowany ze środków uzyskanych na dofinansowanie realizacji projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1Czytaj

Treningi kompetencji społecznej w Klubie Integracji Społecznej

W dniach od 08.11.2021r.  do 22.11.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej realizowane są treningi kompetencji społecznych. Uczestnicy Klubu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestniczą w treningach: asertywności, konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, budżetowy i ekologiczny. Treningi przyczynią się do poprawy funkcjonowania w wymiarze osobistym, relacjach z innymi oraz w różnych sytuacjach społecznych.
Treningi kompetencji społecznych realizowane są przez Panią Jolantę Sierpińską prowadzącą firmę AKME– SZKOLENIA z Lublina.
Treningi kompetencji społecznych są finansowane  ze środków dofinansowujących realizację projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1Czytaj

Informacja o rozpoczęciu przez Stowarzyszenie

„Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

realizacji Projektu aktywizacji  i wsparcia zawodowego osób z niepełnosprawnością.

Czytaj dalejCzytaj

Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnych

W trzecim kwartale 2021r pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu rozpoczęli realizację projektu socjalnego „Akcja Zima 2021/2022”.
Projekt ten jest adresowany do osób zagrożonych w związku z nadchodzącym okresem zimowym i obniżającymi się temperaturami. W szczególności działania te ukierunkowane są na objęcie wsparciem i przygotowaniem do okresu zimy osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych przebywających w miejscach, w których są narażone na wychłodzenie organizmu pod wpływem niskich temperatur.

Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnych

Czytaj dalej Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnychCzytaj

Warsztaty „Podnoszenie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej” w Klubie Integracji Społecznej

 

W Klubie Integracji Społecznej realizowane są w ramach zawartego partnerstwa warsztaty „Podnoszenie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej” w wym. 15 godz. dydaktycznych (3 dni x 5 godz.), w których biorą udział uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu pn. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w marach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Realizatorem działania jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. która realizuje projekt pn. „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”.

Czytaj dalej Warsztaty „Podnoszenie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej” w Klubie Integracji SpołecznejCzytaj

Warsztaty integracyjno-motywacyjne w Klubie Integracji Społecznej

 

W dniach 12.10.2021 r. do 15.10.2021 r. odbyły się warsztaty integracyjno-motywacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w II edycji w projekcie „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP na lata 2014-2020. Głównym celem warsztatów było zmotywowanie uczestników do zmiany dotychczasowego stylu życia, szerszego spojrzenia na doświadczane problemy oraz wzajemną integrację. Zajęcia przeprowadzone były przez psychologa KIS, Panią Monikę Forgiel.

Czytaj dalej Warsztaty integracyjno-motywacyjne w Klubie Integracji SpołecznejCzytaj

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu pn. ,,Zainspirowani do działania – wolnego czasu nie marnujemy – aktywnie w działania się angażujemy” – III edycja

W dniu 20.10.2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu odbyły się ostatnie zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Ośrodka, realizowane w ramach projektu pn. ,,Zainspirowani do działania – wolnego czasu nie marnujemy – aktywnie w działania się angażujemy” – III edycja, dofinansowanego ze środków Fundacji PZU.

Czytaj dalej Warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu pn. ,,Zainspirowani do działania – wolnego czasu nie marnujemy – aktywnie w działania się angażujemy” – III edycja