Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

„Opieka wytchnieniowa”

Polski Komitet Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację powierzonego zadania publicznego Gminy Miejskiej Mielec, w zakresie wsparcia członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością, sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami.

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. – Mielec (www.mielec.pl)