Imieniny: Innocentego, Lecha, Euzebii

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13

Informacja o wydawaniu żywności w ramach POPŻ

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że w dniu 04.03.2020 r. (środa)
w godzinach 8.00 – 14.00 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 1c
będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez MOPS
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 “Czego jeszcze nie wiem o lesie”

W piątek 21.02.2020 r. osoby skierowane do wsparcia w zakresie integracji społecznej i zawodowej, a także uczestnicy Domu Dziennego Pobytu w Mielcu, wzięli udział w ostatnim spotkaniu z cyklu “Żyj eko w każdym wieku”.

Celem spotkania przeprowadzonego przez pracownika Nadleśnictwa Mielec była edukacja przyrodniczo-leśna. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się między innymi jak należy przygotować się na wycieczkę do lasu, co zrobić w przypadku znalezienia rannego zwierzęcia i jak się zachować w sytuacji zgubienia drogi.

Czytaj więcej…“Miód i jego właściwości”

W piątek 14.02.2020 r. osoby skierowane do wsparcia w zakresie integracji społecznej i zawodowej, a także uczestnicy Domu Dziennego Pobytu w Mielcu, wzięli udział  w kolejnym spotkaniu z cyklu “Żyj eko w każdym wieku”.

Celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat miodu i jego korzystnego wpływu na organizm człowieka, a także uświadomienie roli, jaką pełnią pszczoły w środowisku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się bezpłatna degustacja różnych rodzajów miodu.

Czytaj więcej…“Zdrowe zakupy”

W piątek, 07.02.2020 r. osoby skierowane do wsparcia w zakresie integracji społecznej i zawodowej oraz uczestnicy Domu Dziennego Pobytu dla Emerytów i Rencistów, wzięli udział w spotkaniu z cyklu “Żyj eko w każdym wieku”.

Celem zajęć było rozwijanie postaw konsumenckich, umożliwiających dokonywanie najkorzystniejszych dla zdrowia wyborów, w trakcie robienia codziennych zakupów.

Czytaj więcej…Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym,
mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 5 marca br.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej,
do dostępnej przez stronę www.dla-dzieci.spes.org.pl  bazy danych.
Szczegółowe informacje znajdują się na powyższej stronie. 

“Żyj eko w każdym wieku!”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
z a p r a s z a
mieszkańców Mielca

na
cykl spotkań poświęconych prowadzeniu ekologicznego stylu życia.

 Uwaga!   Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

  Czytaj więcej…Ogłoszenie – Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu, informuje, że istnieje możliwość składania dokumentów kandydatów do przyjęcia na zajęcia rehabilitacyjne.

Czytaj więcej…“Rodzina razem – zdrowo i sportowo. Edycja jesienno-zimowa”

W miesiącu styczniu 2020 roku odbyły się dwa kolejne spotkania w ramach projektu “Rodzina razem – zdrowo i sportowo. Edycja jesienno-zimowa”. Na pierwszych zajęciach w dniu 9 stycznia asystenci rodziny – Pani Anna Skrzypek i Pani Karolina Wolanin – przeprowadzili dla rodziców uczestniczących w projekcie warsztaty edukacyjne na temat racjonalnego i bezpiecznego korzystania z urządzeń multimedialnych przez dzieci oraz młodzież. Omówione zostały zasady udostępniania dzieciom w/w urządzeń, korzyści i zagrożenia z tego wynikające oraz alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu z dziećmi.

Czytaj więcej…“Świąteczny dom” – działanie środowiskowe

W ramach działań realizowanych przez pracowników Zespołu ds. Integracji Społecznej i Zawodowej, w dniach: 27.11.2019 r. – 20.12.2019 r., osoby objęte wsparciem Ośrodka wzięły udział w warsztatach ,”Świąteczny dom”. Celem zajęć była nauka technik rękodzieła, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz kreatywnego recyklingu pozwalającego na wykorzystanie domowych resztek w rodzaju butelek, słoików, guzików i in. do wykonania ozdobnych przedmiotów.

Czytaj więcej…Trening gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi

W ramach działań realizowanych przez pracowników Zespołu ds. Integracji Społecznej i Zawodowej, w dniach: 05.12.2019 r. i 12.12.2019 r., odbyły się grupowe zajęcia dotyczące gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi. Osoby objęte wsparciem Ośrodka, uczestniczące w szkoleniu, zostały zapoznane z głównymi źródłami dochodów, rodzajami wydatków, technikami oszczędzania i unikania zadłużeń oraz zasadami opracowania budżetu gospodarstwa domowego.

Czytaj więcej…