Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13

 

 

WAKACYJNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE

DLA RODZIN OBJĘTYCH WSPARCIEM

ASYSTENTÓW RODZINY

 

 

 Aktualności Zespołu ds. Integracji Społecznej i Zawodowej


"Zdrowo jedz, aby zdrowo żyć"

 

We wtorek, 25.06.2019 r., osoby skierowane do wsparcia w zakresie integracji społecznej i zawodowej
oraz uczestnicy Domu Dziennego Pobytu dla Emerytów i Rencistów, wzięli udział w ostatnim spotkaniu z cyklu
"Żyj zdrowo w każdym wieku".

Zajęcia przeprowadziła Pani Joanna Zacharska, która omówiła zasady dotyczące zdrowego odżywiania i mity utrwalające nieprawidłowe nawyki żywieniowe oraz zachęcała do stosowania na co dzień zdrowej, zbilansowanej diety. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem oraz aktywnością ze strony uczestników, którzy zadawali liczne pytania z zakresu przygotowywania posiłków.

Czytaj więcej...Stypendium szkolne – mija termin rozliczenia faktur

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przypomina rodzicom i pełnoletnim uczniom,
którzy mają przyznane stypendium szkolne, że imienne faktury i rachunki dokumentujące wysokość
poniesionych kosztów związanych z edukacją ucznia za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
winny być dostarczone do tut. Ośrodka w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej…Spotkanie “O trudach i radościach wychowania dziecka autystycznego”

W dniu 29.05.2019 r. w siedzibie MOPS Mielec odbyło się spotkanie w ramach warsztatów “O trudach i radościach wychowania dziecka autystycznego”. W spotkaniu wzięło udział siedem matek, które wychowują dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. Podczas 2-godzinnych warsztatów poruszano tematykę:

 • diagnozowanie dziecka (miejsce, wiek dziecka),
 • wczesne objawy świadczące o zaburzeniu ze spektrum autyzmu,
 • wiodące ośrodki diagnozujące zaburzenie ze spektrum autyzmu na terenie kraju,
 • dostępność terapii w Mielcu i okolicach,
 • lekarz pierwszego kontaktu a kierowanie dziecka do specjalisty psychiatry.

W miesiącu czerwcu br. planowane są kolejne warsztaty. O terminie kolejnego spotkania rodzice będę powiadamiani telefonicznie oraz poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Ośrodka.“Żyj zdrowo w każdym wieku!”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
z a p r a s z a
mieszkańców Mielca dbających o zdrowie
na cykl spotkań poświęconych promocji zdrowego stylu życia.

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez pracowników naszego Ośrodka
oraz wolontariuszy.

Uwaga! Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Czytaj więcej...OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje mieszkańców
miasta Mielca, którzy ponieśli szkody powodziowe w budynkach
mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych
i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą
zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki
własne, że mogą ubiegać się o pomoc w tutejszym Ośrodku.

 “CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego “Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub unikniecie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej…Zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dniem 1 listopada 2018 r. zmianie ulegnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego, oraz zasiłku dla opiekuna.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosić będzie:

 • od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. – 184,42 zł miesięcznie,
 • od dnia 1 listopada 2019 r. – 215,84 zł miesięcznie.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, oraz zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2018 r. wynosić będzie 620,00 zł miesięcznie.Ekonomia społeczna w działaniu

Jak skutecznie pobudzać aktywność społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną w sposób efektywny – tego dowiadywali się liderzy lokalnych organizacji pozarządowych oraz dyrektorzy i pracownicy instytucji pomocowych podczas intensywnej, dwudniowej wizyty studyjnej organizowanej przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) 20-21 września. 

Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z działaniami Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu, Warsztatów Terapii Zawodowej i Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu oraz podobnych placówek w Dębicy. Prowadzą je stowarzyszenia, które zaczynały ponad 10 lat temu od zera, a dziś zatrudniają kilkaset osób, w tym osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Produkują meble, pamiątki, wyroby z ceramiki i drewna, sprzedają je w galeriach i czerpią z tego zyski, które przeznaczają na pomoc niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Czytaj więcej...Nowe kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Od 01.10.2018 r. nowe kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 roku rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 roku.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł
 • dla osoby w rodzinie – 528,00 zł

Zwiększeniu również ulegają:

 • maksymalna kwota zasiłku stałego – 645,00 zł
 • kwota z dochodu z 1ha przeliczeniowego – 308,00 zł