Imieniny: Innocentego, Lecha, Euzebii

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Informacja dotycząca przekazywania wniosków w wersji papierowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

W związku z panującym na terenie całego kraju stanem epidemii
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu wprowadza dodatkowe środki ostrożności
dotyczące przekazywania do Ośrodka korespondencji w wersji papierowej.

Przy wejściu od strony parkingu oraz przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych
zostały zamontowane skrzynki, do których osoby zainteresowane mogą składać korespondencję,
która codziennie będzie odbierana w godzinach pracy Ośrodka.