- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

Informacja dotycząca przekazywania wniosków w wersji papierowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

W związku z panującym na terenie całego kraju stanem epidemii
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu wprowadza dodatkowe środki ostrożności
dotyczące przekazywania do Ośrodka korespondencji w wersji papierowej.

Przy wejściu od strony parkingu oraz przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych
zostały zamontowane skrzynki, do których osoby zainteresowane mogą składać korespondencję,
która codziennie będzie odbierana w godzinach pracy Ośrodka.