Imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Treningi kompetencji społecznej w Klubie Integracji Społecznej

W dniach od 08.11.2021r.  do 22.11.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej realizowane są treningi kompetencji społecznych. Uczestnicy Klubu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestniczą w treningach: asertywności, konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, budżetowy i ekologiczny. Treningi przyczynią się do poprawy funkcjonowania w wymiarze osobistym, relacjach z innymi oraz w różnych sytuacjach społecznych.
Treningi kompetencji społecznych realizowane są przez Panią Jolantę Sierpińską prowadzącą firmę AKME– SZKOLENIA z Lublina.
Treningi kompetencji społecznych są finansowane  ze środków dofinansowujących realizację projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1