Imieniny: Lukrecji, Weroniki, Zenona

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną domową

Zgodnie z niniejszą instrukcją:

  1. Uprawniony podmiot (pracownik Sanepidu, funkcjonariusz Policji) przekaże informację o osobach objętych kwarantanną a potrzebujących niezbędnej pomocy do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu weryfikuje, czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej, sprawdza czy nie posiada osób bliskich/rodziny, które mogą udzielić wsparcia i zrobienia zakupów (kontakt wyłącznie telefoniczny).
  3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu organizuje pomoc żywnościową, w pierwszej kolejności pozyskując ją od organizacji pozarządowych (m.in. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas).
  4. W przypadku braku możliwości zapewnienia żywności ze źródeł, o których mowa w pkt 3, MOPS organizuje pomoc żywnościową, wykorzystując uregulowania zawarte w art. 48b ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc ta może być realizowana w formie jednego gorącego posiłku lub w formie zakupu i dostarczenia produktów żywnościowych przez okres trwania kwarantanny.
  5. Prezydent Miasta Mielca lub osoba przez niego upoważniona, organizuje dowóz/dostarczenie produktów żywnościowych przy udziale Straży Miejskiej.
  6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu kontaktuje się z podmiotem wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Mielca lub osobę upoważnioną i wskazuje miejsce odbioru produktów żywnościowych oraz miejsce ich dostarczenia.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać:

W poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00 telefon MOPS w Mielcu, od wtorku do piątku w godz. od 7:15 do 15:15 telefon MOPS w Mielcu nr: 17 787 57 32 i 17 787 57 33

W pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy telefon do Straży Miejskiej w Mielcu telefon alarmowy: 986