- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

Zarządzenia dot. mieszkań chronionych


Zarządzenie nr 19/2020 [1]
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie:
wprowadzenia Regulaminu korzystania z Mieszkań Chronionych
prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.

[1]