Imieniny: Pelagii, Oktawiana, Feliksa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA LIMITU WĘGLA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO

Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1.12.2022 r. zmieniono §1 rozporządzenia w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ustalając, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

  1. do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;
  2. od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego w ust. 1 pkt 1 powiększa limit określony w ust. 1 pkt 2.

 


W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Mielec do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych mieszkańcy miasta Mielca zainteresowani zakupem węgla po preferencyjnej cenie mogą złożyć wypełniony i podpisany wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu – Dział Świadczeń Rodzinnych.

Wnioski dla gospodarstw domowych można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP;
  • tradycyjnie (papierowo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c (pokój nr 14);
  • wrzucając wniosek do skrzynek podawczych w siedzibie Ośrodka.

 

Wniosek o zakup złożony w wersji elektronicznej musi posiadać kwalifikowalny podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

>>> Druk wniosku do pobrania – (.pdf) <<<
>>> Edytowalny druk wniosku do pobrania – (.docx) <<<

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

W ramach zakupu preferencyjnego dostępna ilość paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

  • 1.500 kg do dnia 31 grudnia 2022 roku
  • 1.500 kg od dnia 1 stycznia 2023 roku

 

Zakupu można dokonać po cenie preferencyjnej nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę paliwa.

Szczegółowe informacje dotyczące dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz tut. Ośrodka.