- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

Poradnictwo prawne i psychologiczne

 

Pomoc psychologiczna

Z pomocy psychologicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu mogą skorzystać osoby i rodziny korzystające z pomocy Ośrodka.

 

Formy udzielanej pomocy psychologicznej w MOPS w Mielcu:

 

Poradnictwo prawne

Poradnictwo prawne świadczone na rzecz osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu realizowane jest przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony praw lokatorów.

Jeśli zgłaszająca się osoba doświadcza krzywdzenia ze strony osoby bliskiej może uzyskać pomoc prawną, m.in. w:

 

Poradnictwo prawne i psychologiczne na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Punkt Interwencji Kryzysowej, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 34:

poradnictwo prawne:

poradnictwo psychologiczne:

Nr telefonu: 17-780 05 05 (czynny w godzinach dyżurów)