Imieniny: Leona, Ireneusza

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

Warsztaty dla kobiet „Dobra zmiana – obroń siebie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu we współpracy z Mielecką Szkołą United KRAV MAGA oraz Komendą Powiatową Policji w Mielcu realizują projekt zatytułowany „Dobra zmiana – obroń siebie” w ramach którego zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty dla kobiet.

Projekt skierowany jest głównie do kobiet doznających przemocy w rodzinie, w wieku od 16 lat.

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, a zwłaszcza odczuwanej przez nie bezradności lub bezbronności względem potencjalnego agresora. Główny nacisk będzie kładziony na unikanie zagrożeń i niedopuszczanie do powstawania sytuacji krytycznych. Uczestniczki warsztatów nauczą się adekwatnych zachowań w sytuacjach podwyższonego ryzyka, sytuacjach kryzysowych, szczególnie poprzez umiejętność redukcji stresu w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Zakłada się, że nabycie przez kobiety takich umiejętności przyczyni się u nich nie tylko do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, ale również wzmocnienie pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Zajęcia poprowadzi Pan Radosław Niziołek, instruktor Mieleckiej Szkoły United KRAV MAGA, Expert Global Team United Krav Maga World Organisation. Szkolenie zostanie zrealizowane w sierpniu br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu.Czytaj

IX spotkanie w ramach warsztatów „Razem Po Moc”

 

W dniu 14.07.2021 odbyło się ostatnie już spotkanie w ramach warsztatów „Razem Po Moc”. Spotkanie odbyło się z kuratorami Sądu Rejonowego w Mielcu Panem Łukaszem Fickiem – kuratorem rodzinnym, oraz Panem Marcinem Rybakiem – kuratorem dla dorosłych. Podczas spotkania poruszane były kwestie dotyczące sprawowania dozorów i nadzorów kuratorów sądowych, egzekwowania obowiązków nakładanych przez Sąd na sprawców przemocy, zagadnienia procedury sądowej. Panowie kuratorzy przedstawili praktyczne wskazówki postępowania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Podczas spotkana uczestniczki miały okazję zapoznać się z możliwością przeprowadzenia mediacji w sytuacjach związanych z przemocą domową, jak również z tematem Rodzicielskiego Planu Wychowawczego jaki jest pozytywny wymiar jego zastosowania.

Dziękujemy bardzo naszym prelegentom za ciekawy sposób przedstawienia istotnych tematów.

Uczestniczkom projektu dziękujemy za aktywne uczestnictwo w spotkaniach mamy nadzieję że wymiana doświadczeń i opinii uzupełniona zdobyciem cennej wiedzy pozwoli na wzmocnienie do podejmowania decyzji i działań prowadzących do zmiany sytuacji.

Inicjatorkami i realizatorami projektu były pracownice MOPS w Mielcu.
Iwona Tomczyk, P. Marta Babula, P. Marta Faliszek, P. Ewa Ficek, P. Katarzyna Małek, którym bardzo dziękujemy za aktywność i kreatywność.

Czytaj dalej IX spotkanie w ramach warsztatów „Razem Po Moc”Czytaj

Uprzejmie informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu realizuje projekt „Pakiet na start dla MŁODYCH” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalejCzytaj

Warsztaty dla rodziców: „Nie dla klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?”

W dniu 15.06.2021r. rodzice korzystający ze wsparcia asystentów rodziny uczestniczyli w pierwszym spotkaniu warsztatowym, przeprowadzonym w ramach realizacji projektu, pn. „Nie dla klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?”.

Czytaj dalej Warsztaty dla rodziców: „Nie dla klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?”Czytaj

Apel do mieszkańców

Szanowni Państwo!

W związku z panującymi bardzo wysokimi temperaturami zwracamy się do Państwa z prośbą o wzajemną uważność na siebie wzajemnie, a zwłaszcza na osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Przypominajmy sobie życzliwie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pozwalających bezpiecznie cieszyć się okresem letnim –  o odpowiednim nawadnianiu organizmu, nakrywaniu głowy, pozostawaniu w domu w godzinach kiedy temperatury są najwyższe.

W razie jakiegokolwiek podejrzenia dotyczącego bezpieczeństwa naszych seniorów – zawiadomcie Państwo odpowiednie służby, w pierwszej kolejności medyczne, a przypadku konieczności udzielenia innych form pomocy –  pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, pod numerem telefonu – 177875600 lub 177875732Czytaj

PROJEKT SOCJALNY
„Lasoterapia –

spotkanie integracyjne w lesie dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu wraz z ich rodzicami”.

W dniu 21.06.2021 r. pracownicy socjalni tut. Ośrodka zorganizowali spotkanie integracyjne w lesie dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu wraz z ich rodzicami.

Czytaj dalejCzytaj

 

ZMIANY W PROGRAMIE „DOBRY START” (tzw. „300+”)

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry start” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać tylko w formie elektronicznej:

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
  • przez bankowość elektroniczną
  • przez portal PUE ZUS.


Czytaj

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021

Informacje na temat uczestnictwa w Programie:

https://www.mielec.pl/wsparcie-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-rusza-usluga-osobistego-asystenta/Czytaj

Treningi komunikacji społecznych w Klubie Integracji Społecznej

 

W dniach od 14.06 do 02.07.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej realizowane są treningi rozwoju kompetencji społecznych. Uczestnicy Klubu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestniczą w treningach: komunikacji społecznej, asertywności, konstruktywnego rozwiązywania problemów, budowania pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, budżetowy i ekologiczny. Treningi przyczynią się do poprawy funkcjonowania w wymiarze osobistym, relacjach z innymi oraz w różnych sytuacjach społecznych.

Czytaj dalej Treningi komunikacji społecznych w Klubie Integracji SpołecznejCzytaj

Rodzina 500+
nowy okres świadczeniowy

 

W 2021 roku okres świadczeniowy 2021/2022
w ramach programu „Rodzina 500 plus” będzie trwał
od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

 

 

Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca br.

Wnioski można składać:

  • drogą elektroniczną (za pośrednictwem portalu Emp@tia – empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną, oraz Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS).
  • drogą papierową (za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Mielcu).

 

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca br.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021 r.,
  • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.