- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

Domy Dziennego Pobytu

Gmina Miejska Mielec posiada dwa Dzienne Domy Pobytu – ośrodki wsparcia dla osób starszych.

 

Dom Dziennego Pobytu mieszczący się w Mielcu przy ul. Kocjana 15 funkcjonuje od 2004 r. i zapewnia miejsca dla 40 osób. Jest to placówka działająca w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu jako jednostka organizacyjna Ośrodka. Czytaj więcej … [1]

 

Dom Dziennego Pobytu mieszczący się w Mielcu przy ul. Sitki 5 funkcjonuje od stycznia 2018 r. i zapewnia pobyt dla 30 osób starszych z terenu gminy miasta Mielca. Gmina zleciła jej prowadzenie Parafii p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu i zawarła umowę o realizację zadania „Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych mieszczącego się przy ul. Sitki 5 w Mielcu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
UCHWAŁA NR XLII/427/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r. [2]

 

Kierowanie osób do powyższych ośrodków wsparcia jest zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. Każdy złożony wniosek jest indywidualnie rozpatrywany, przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy określający m.in. sytuację osobistą, dochodową, rodzinną oraz zdrowotną i na tej podstawie wydawana jest decyzja kierująca do odpowiedniej placówki.