W regulaminie organizacyjnym Ośrodka znajdują się następujące informacje:

 

·          Kierownictwo Ośrodka,

·          Struktura Organizacyjna Ośrodka,

·          Zasady organizacji pracy Ośrodka,

·          Zakres obowiązków i uprawnień kadry kierowniczej i pracowników Ośrodka,

·          Zakres działania Ośrodka,

·          Zakres działania komórek organizacyjnych Ośrodka.

 

 

*      Pobierz regulamin organizacyjny MOPS Mielec (*.pdf)

 

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych MOPS w Mielcu:

 

 

*      Pobierz regulamin ZFŚS MOPS Mielec (*.pdf)

*      Zmiana do regulaminu ZFŚS MOPS Mielec (*.pdf)

 

 

Regulamin Klubu Integracji Społecznej:

 

 

*      Pobierz regulamin KIS (*.pdf)

 

 

Druki do pobrania:

 

Ø  Wniosek o uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej

Ø  Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i stosowania postanowień Regulaminu Klubu Integracji Społecznej

Ø  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ø  Zaświadczenie ukończenia udziału w KIS