Instrukcja obsługi

 

 

 

Nagłówek strony

W nagłówku strony znajdują się: adres, telefony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu oraz znaczek Biuletynu Informacji Publicznej, poprzez który można wejść na stronę główną Biuletynu.

 

Strona główna (Informacje…)

Dział ten zawiera ogólne informacje o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu oraz jego położeniu. Ponadto informuje o istniejących na terenia miasta instytucjach, które świadczą pomoc osobom jej potrzebujących.

 

Struktura organizacyjna

Pierwszy rozdział przedstawia Informacje o strukturze organizacyjnej MOPS, jego komórkach, stanowiskach. Wchodząc w link „Dyrektor” można dowiedzieć się o kompetencjach dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu oraz godzinach, w których przyjmuje klientów.

Drugi rozdział charakteryzuje jednostki podległe MOPS w Mielcu, zakres ich działalności.

 

Rodzaje świadczonej pomocy

Dział ten zawiera informacje przydatne z punktu widzenia klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

W rozdziale „Pomoc finansowa” można dowiedzieć się, jakim osobom przysługuje pomoc finansowa.

„Świadczenia pieniężne” to rozdział informujący o tym, z jakich form pomocy pieniężnej można skorzystać w ośrodku, jakie są wysokości zasiłków i jakie trzeba spełniać kryteria, aby otrzymać dany zasiłek.

Pozostałe rozdziały opisują, czym są usługi opiekuńcze, w jakim zakresie są świadczone oraz jakie są rodzaje pomocy świadczonej w naturze.

 

Informacje o BIP

„Udostępnianie informacji publicznej” – omówione są zasady dostępu do informacji publicznej oraz podane akty prawne, stanowiące podstawę udostępniania informacji publicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu. Można także pobrać wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 

Linki rekomendowane

Znajduje się tu katalog linków do stron internetowych urzędów i instytucji polecanych przez administratora strony.

 

Wyszukiwarka tekstowa

Wyszukiwarka tekstowa umożliwia wyszukanie informacji znajdujących się na stronie, które zawierają słowo (słowa) wpisane w okno wyszukiwarki. Jeśli nie wiemy, gdzie szukać interesującej nas informacji, wpisujemy w okno wyszukiwarki słowo kojarzone przez nas z daną tematyką i naciskamy przycisk „ok.”. Wyświetlone zostaną wszystkie dokumenty, które zawierają to słowo. Jeśli wpisane przez nas słowo znajduje się na początku dokumentu, po wyszukaniu zostanie ono podświetlone.