INFORMACJE – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) oraz Klub Integracji Społecznej (KIS)

 

Ø Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych - (*.pdf)

 

Ø ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Przeprowadzenie RTZ oraz EMDR dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)

>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

Ø ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Pierwsza pomoc - poziom podstawowy” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)

>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.docx)

 

Ø INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla 315 osób - (*.pdf)

 

Ø STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 - (*.pdf)

 

 

 

 

 

INFORMACJE – Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

 

Ø Aktualne ogłoszenia

 

 

 

 

 

PRZETARGI

 

Ø Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

 

Ø Zamówienia publiczne nieprzekraczające 30.000 euro

 

 

 

 

 

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ