ARCHIWUM

 

 

 

PROJEKT SYSTEMOWY – strona archiwalna

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Przeprowadzenie RTZ oraz EMDR dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)

>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Pierwsza pomoc - poziom podstawowy” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)

>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.docx)

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych - (*.pdf)

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych - (*.pdf)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla 315 osób - (*.pdf)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla 315 osób - (*.pdf)

>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Księgowy/a Działu Finansowo-Księgowego - (*.pdf)

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Referatu ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów - (*.pdf)

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – Księgowy/a w Dziale Finansowo-Księgowym - (*.pdf)

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Księgowy/a w Dziale Finansowo-Księgowym - (*.pdf)

>>> KWESTIONARIUSZ OSOBOWY <<< - (*.pdf)

>>> OŚWIADCZENIA <<< - (*.pdf)

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY – przygotowanie i dostarczanie posiłków dwudaniowych - (*.pdf)

 

OGŁOSZENIE – Oferta cenowa na przygotowanie i dostarczanie posiłków dwudaniowych - (*.pdf)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Treningu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności” dla 10 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Treningu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności” dla 10 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)

>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnej terapii „Eye Movement Desensitization and Reprocessing” dla 8 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnej terapii „Eye Movement Desensitization and Reprocessing” dla 8 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)

>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów Racjonalnej Terapii Zachowania” dla 10 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów Racjonalnej Terapii Zachowania” dla 10 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)

>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie: „Kursu obsługi komputera na poziomie podstawowym” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Kursu obsługi komputera na poziomie podstawowym” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)

>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Pierwsza pomoc – poziom podstawowy” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Pierwsza pomoc – poziom podstawowy” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)

>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu - (*.pdf)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu - (*.pdf)

>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – Kierownik Referatu ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów - (*.pdf)

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Działu Świadczeń i Usług - (*.pdf)

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Referatu ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów - (*.pdf)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów rękodzieła” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu - (*.pdf)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów rękodzieła” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu - (*.pdf)

>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Księgowy/a Działu Finansowo-Księgowego - (*.pdf)

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - (*.pdf)

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Działu Świadczeń i Usług - (*.pdf)

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO w 2014 ROKU - (*.pdf)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu będzie realizował w roku 2013 projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - (*.pdf) >>> Regulamin rekrutacji… <<<

 

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM NA LATA 2012-2020 - (*.pdf)

 

SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJĄCYCH PRZY WTZ w MIELCU za 2010 r.

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA MIELCA DOTYCZĄCY OSÓB BEZDOMNYCH WYMAGAJĄCYCH POMOCY W OKRESIE ZIMOWYM - (*.pdf)

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – Księgowy/a w Dziale Finansowo-Księgowym - (*.pdf)

>>> REGULAMIN naboru pracowników - (*.pdf)

 

AKCJA „OTWARTE DRZWI” - POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW - 22 do 26 luty 2016 r. - (*.pdf)

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - (*.pdf)

>>> REGULAMIN naboru pracowników - (*.pdf)

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Księgowy/a w Dziale Finansowo-Księgowym - (*.pdf)

>>> KWESTIONARIUSZ OSOBOWY <<< - (*.pdf)

>>> OŚWIADCZENIA <<< - (*.pdf)

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - (*.pdf)

>>> KWESTIONARIUSZ OSOBOWY <<< - (*.pdf)

>>> OŚWIADCZENIA <<< - (*.pdf)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Treningu prowadzenia gospodarstwa domowego – zarządzanie czasem i środkami finansowymi - (*.pdf)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Treningu prowadzenia gospodarstwa domowego – zarządzanie czasem i środkami finansowymi” - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

OGŁOSZENIE – Oferta cenowa na przygotowanie i dostarczanie posiłków dwudaniowych - (*.pdf)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: „Przeprowadzenie RTZ oraz EMDR dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS w Mielcu - (*.pdf)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: „Przeprowadzenie RTZ oraz EMDR dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS w Mielcu” - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie Treningu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności - (*.pdf)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie Treningu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności” - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej” - (*.pdf)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej” - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu podstaw obsługi komputera na poziomie podstawowym dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu podstaw obsługi komputera na poziomie podstawowym dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
>>>
FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu podstaw obsługi komputera na poziomie podstawowym dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu podstaw obsługi komputera na poziomie podstawowym dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - Kurs komputerowy na poziomie podstawowym

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Kurs komputerowy na poziomie podstawowym - (*.pdf)

FORMULARZ OFERTOWY - Kurs komputerowy na poziomie podstawowym - (*.doc)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - Opieka dla dzieci uczestników

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Opieka dla dzieci uczestników projektu - (*.pdf)

FORMULARZ OFERTOWY - Opieka dla dzieci uczestników projektu - (*.doc)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - Coaching

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Coaching - (*.pdf)

FORMULARZ OFERTOWY - Coaching - (*.doc)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - Racjonalna Terapia Zachowania

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Racjonalna Terapia Zachowania - (*.pdf)

FORMULARZ OFERTOWY - Racjonalna Terapia Zachowania - (*.doc)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - Indywidualne poradnictwo zawodowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Indywidualne poradnictwo zawodowe - (*.pdf)

FORMULARZ OFERTOWY - Indywidualne poradnictwo zawodowe - (*.doc)

 

Wyniki wyboru wykonawcy na realizację zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Treningu kompetencji rodzinnych i rodzicielskich” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu - (*.pdf)

 

AKCJA „OTWARTE DRZWI” - POMOC OFIAROM PRZEMOCY - 23 do 27 luty 2015 r. - (*.pdf)

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Treningu kompetencji rodzinnych i rodzicielskich” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu - (*.pdf)

>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

Wyniki wyboru wykonawcy na realizację zadania: Przeprowadzenie Racjonalnej Terapii Zachowania oraz EMDR dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu - (*.pdf)

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Przeprowadzenie Racjonalnej Terapii Zachowania oraz EMDR dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu - (*.pdf)

>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

Informacja o wynikach wyboru wykonawcy: Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu - (*.pdf)

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu - (*.pdf)

>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza na bezpłatne warsztaty RTZ oraz EMDR - (*.pdf)

 

AKCJA „OTWARTE DRZWI” - POMOC OFIAROM PRZEMOCY - 24 do 28 luty 2014 r. - (*.pdf)

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA MIELCA DOTYCZĄCY OSÓB BEZDOMNYCH - (*.pdf)

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY – współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - (*.pdf)

 

Sprawozdanie z działalności MOPS w 2012 r. - (*.pdf)

 

Wyniki wyboru wykonawcy na realizację zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy integracyjnej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu - (*.pdf)

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy integracyjnej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu - (*.pdf)

>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)

 

Wyniki wyboru wykonawcy na realizację zadania: Zorganizowanie i Przeprowadzenie Racjonalnej Terapii Zachowania oraz EMDR dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu - (*.pdf)

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i Przeprowadzenie Racjonalnej Terapii Zachowania oraz EMDR dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu - (*.pdf)

>>> ZAŁĄCZNIK… <<< - (*.doc)

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz treningu poruszania się po rynku pracy dla 10 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu - (*.pdf)

 

Ogłoszenie - Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz treningu poruszania się po rynku pracy dla 10 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu - (*.doc)

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: obejmującego zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić - mieszkańcom Gminy Miejskiej Mielec w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. - (*.pdf)

 

ZARZĄDZENIE NR 641/2012 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić - mieszkańcom Gminy Miejskiej Mielec w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - (*.pdf)

 

Informacja o wynikach wyboru wykonawcy: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz treningu poruszania się po rynku pracy dla 10 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu - (*.pdf)

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz treningu poruszania się po rynku pracy dla 10 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu - (*.doc)

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – dotyczy usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi

 

ZARZĄDZENIE nr 535/2012 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej oraz powołania Komisji Konkursowej – dotyczy usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie diagnozy logopedycznej uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.doc)

 

Ogłoszenie - nabór uczestników do projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

 

Informacja o wynikach wyboru wykonawcy: Zorganizowanie obsługi cateringowej w ramach projektu systemowego

 

Informacja o wynikach wyboru wykonawcy: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu i treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu systemowego

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - dotyczące zorganizowania obsługi cateringowej w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu i treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - (*.doc)

 

Informacja o wynikach wyboru wykonawcy: Zorganizowania i przeprowadzenia Indywidualnej terapii psychologicznej

 

Informacja o wynikach wyboru wykonawcy: Treningu organizowania czasu wolnego; Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego; Grupowego poradnictwa specjalistycznego

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie Indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - (*.doc)

 

Informacja o wynikach wyboru wykonawców kursów zawodowych

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY – współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie:

1.     Treningu organizowania czasu wolnego;

2.     Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego;

3.     Grupowego poradnictwa specjalistycznego;

dla uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formularz ofertowy – (*.doc)

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY – współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacja o wynikach wyboru wykonawcy kursu komputerowego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym

Uzupełnienie do informacji o wynikach wyboru wykonawcy kursu komputerowego

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu komputerowego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym dla uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacja o wynikach wyboru wykonawcy usługi drukarskiej

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące realizacji usługi drukarskiej …

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: ASYSTENT RODZINY – współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące wyboru wykonawcy usługi opieki nad dziećmi w ramach realizacji projektu …

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 31 uczestników projektu

 

INFORMACJA DLA OSÓB POSZKODOWANYCH W WYNIKU POWODZI W 2010 ROKU

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: zorganizowanie i przeprowadzenie Racjonalnej Terapii Zachowania dla uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZIMA - APEL do mieszkańców Miasta Mielca

 

Wyniki naboru na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY – współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY – współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacje dotyczące pomocy dla powodzian w 2010 r.

 

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: księgowa

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: księgowa

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. bhp

 

Informacja o możliwości ubiegania się o zasiłki celowe przez rolników poszkodowanych podczas powodzi w 2009 r.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: księgowa

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze

 

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

Wyniki naboru na referenta w MOPS

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym