*      Uchwała w sprawie powołania MOPS Mielec
(Word 2002 – 28 KB)

 

*      Uchwała w sprawie utworzenia MOPS Mielec
(Word 2002 – 31 KB)

*      Uchwała w sprawie szczegółowych zasad związanych z wykonywaniem niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej
(warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze…)
(.pdf – 170 KB)