W Statucie Ośrodka zamieszczone są następujące informacje:

 

·          Podstawa prawna działalności Ośrodka,

·          Siedziba działalności Ośrodka,

·          Cele i zadania Ośrodka,

·          Organizacja Ośrodka.

 

 

 

 

 

*         Statut MOPS Mielec