p.o. DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

 

 

mgr Grażyna Cieszyńska

(pokój 31, tel. wew. 291)

 

 

Z-ca Dyrektora

ds. Rodziny

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

 

mgr Elżbieta Rżany

(pokój 18, tel. wew. 279)

 

 

Główny księgowy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

 

mgr Agnieszka Czeluśniak

(pokój 25, tel. wew. 285)

 

 

Kierownik

Działu Pomocy Środowiskowej

 

mgr Anna Adamczyk

(pokój 11, tel. wew. 271)

 

 

Kierownik

Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej

 

mgr Wiesława Dąbrowska

(pokój 35, tel. wew. 295)

 

 

Kierownik

Działu Świadczeń i Usług

 

mgr Małgorzata Mosior

(pokój 37, tel. wew. 297)

 

 

Kierownik

Działu Organizacyjno-Gospodarczego

 

mgr Bogusław Król

(pokój 21, tel. wew. 281)

 

 

Kierownik

Działu Świadczeń Rodzinnych

 

mgr Anna Cisło

(pokój 16, tel. wew. 276)

 

 

Kierownik

Referatu ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych

i pomocy materialnej dla uczniów

 

mgr Agata Kurgan

(pokój 15, tel. wew. 277)