MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Łukasiewicza 1c

39-300 Mielec

 

NIP: 817-17-59-084

REGON: 690007358

 

Telefony

 

*      17-5835556

*      17-5837718

*      17-5837719

*      17-5831590

 

Fax MOPS

 

*      17-5810280

 

e-mail

 

*      mopsmielec@pro.onet.pl

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ul. Łukasiewicza 1c

39-300 Mielec

 

Telefony

 

*      17-5818274

*      17-5818275

*      17-5835556

 

Fax SR

 

*      17-5818260

 

e-mail

 

*      mops.mielec.dsr@interia.pl

 

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

ul. Łukasiewicza 1c

39-300 Mielec

 

Telefony

 

*      17-5818278

*      17-5835556

 

Fax MOPS

 

*      17-5810280

 

e-mail

 

*      mopsmielec@pro.onet.pl

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

ul. Łukasiewicza 1c

39-300 Mielec

 

Telefony

 

*      17-5818277

*      17-5835556

 

Fax MOPS

 

*      17-5810280

 

e-mail

 

*      mopsmielec@pro.onet.pl

 

Dom Dziennego Pobytu

ul. Kocjana 15

39-300 Mielec

 

Telefon

 

*      17-5827260

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Kocjana 15

39-300 Mielec

 

Telefon/Fax

 

*      17-5852580

 

Klub Integracji Społecznej

ul. Pogodna 2

39-300 Mielec

 

Telefon/Fax

 

*      17-7739217

 

Środowiskowy Dom Samopomocy – od 01.01.2017 r. wyłączony ze struktur MOPS

ul. Biernackiego 4a

39-300 Mielec

 

Telefon/Fax

 

*      17-5835887