MOPS – Łukasiewicza 1c, tel. 17-5835556, 17-5837718, 17-5837719, 17-5831590,   fax 17-5810280

NIP: 817-17-59-084   REGON: 690007358

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE – Łukasiewicza 1c, tel. 17-5818274, 17-5835556,   fax 17-5818260

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE – Łukasiewicza 1c, tel. 17-5818278, 17-5835556,   fax 17-5810280

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE – Łukasiewicza 1c, tel. 17-5818277, 17-5835556,   fax 17-5810280