ELEKTRONICZNY URZĄD

 

 

Usługi umożliwiające klientom pomocy społecznej

oraz osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne

składanie pism, podań i wniosków w postaci elektronicznej.

 

 

 

Przesłanie wniosku w formie elektronicznej do Ośrodka:

 

W celu przesłania elektronicznego wniosku do naszego Ośrodka można skorzystać z "Portalu informacyjno-usługowego Emp@tia".

Ø Przejdź do portalu e-wnioski klikając na poniższy baner:

 


 

Ø Załóż konto postępując zgodnie z zawartymi instrukcjami. W przypadku posiadania konta zaloguj się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Ø Wyszukaj właściwy wniosek i wypełnij korzystając ze szczegółowej instrukcji znajdującej się na stronie portalu lub w poniższym linku:

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie e-wnioski – (*.pdf)

 

 

 

Przesłanie pisma ogólnego do Ośrodka:


W celu przesłania pisma ogólnego do naszego Ośrodka można skorzystać z portalu "ePUAP2".

Ø Załóż bezpłatne konto na platformie ePUAP2 postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.

Ø Przejdź do usługi "Pismo ogólne do urzędu" klikając na poniższy baner:

 Ø Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę: Należy wpisać miejscowość „Mielec” i wybrać "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej", a następnie zatwierdzić znaleziony podmiot.

Ø Wybierz opcję "Załatw sprawę".

Ø Zaloguj się do portalu przy użyciu własnego loginu i hasła.

Ø Wypełnij udostępniony formularz elektroniczny, opatrz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie wyślij.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że niektóre rodzaje świadczeń (np. dotyczące pomocy społecznej) mogą zostać zrealizowane jedynie po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz. U. z 2012 r. nr 712).