Imieniny: Pelagii, Oktawiana, Feliksa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Akcja Zima 2022/2023

W trzecim kwartale 2022 r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu rozpoczęli realizację projektu socjalnego „Akcja Zima 2022/2023

Projekt ten jest adresowany do osób zagrożonych w związku z nadchodzącym okresem zimowym i obniżającymi się temperaturami.

W szczególności działania te ukierunkowane są na objęcie wsparciem i przygotowaniem do okresu zimy osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych przebywających w miejscach, w których są narażone na wychłodzenie organizmu pod wpływem niskich temperatur.

Apel do mieszkańców miasta Mielca
dotyczący osób bezdomnych

W związku z okresem zimowym – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu prosi Mieszkańców Miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych. Pomoc można okazać poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i wymagających udzielenie pomocy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu Dział Świadczeń i Usług ul. Łukasiewicza 1c (telefony kontaktowe do Ośrodka – 17 7875600 i do Działu Świadczeń i Usług – pracownik socjalny 17 7875682) w godzinach pracy Ośrodka tj. Poniedziałek od 8.00 – 16.00; Wtorek – Piątek od 7.15 – 15.15

 

Poza godzinami pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłoszenia można kierować do odpowiednich służb:

Komenda Powiatowa Policji
ul. Wyspiańskiego 8
39-300 Mielec
tel. 112, 478227310

Straż Miejska
ul. Żeromskiego 26
tel. 986, 17 7874422

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn
Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta
ul. Sandomierska 19
39-300 Mielec
tel. 17 5862252

W okresie zimy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim działa bezpłatna całodobowa linia telefoniczna nr telefonu 987 dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Z numeru mogą skorzystać osoby bezdomne i zgłaszający potrzebę udzielenia pomocy osobie potrzebującej oraz można uzyskać informację o miejscach, w których udzielana jest pomoc osobom bezdomnym.

 

I TY MOŻESZ POMÓC !!!