Imieniny: Pelagii, Oktawiana, Feliksa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

DODATEK ELEKTRYCZNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przypomina, że termin do składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego upływa z dniem 1 luty 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

>>> Druk wniosku do pobrania <<<

Wnioski o dodatek elektryczny można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP;
  • tradycyjnie (papierowo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c (pokój nr 14);
  • wrzucając wniosek do skrzynek podawczych w siedzibie Ośrodka.

Szczegółowe informacje udziela Dział Świadczeń Rodzinnych: tel. 17-7875714, 17-7875715, 17-7875716 oraz są dostępne na stronie internetowej Ośrodka w zakładce DODATEK ELEKTRYCZNY