Imieniny: Leona, Ireneusza

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

„STOP przemocy wobec starszych”

W dniu 29.04.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził w Domu Dziennego Pobytu w Mielcu przy ul. Kocjana 15 spotkanie edukacyjne pt: „STOP przemocy wobec starszych – profilaktyka przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Tematem spotkania było zjawisko przemocy w rodzinie, w tym w szczególności przemocy w stosunku do członków rodziny będących w podeszłym wieku. Prelekcję poprowadziła – Iwona Tomczyk – starszy specjalista pracy socjalnej. Przedstawiła uczestnikom czynności związane z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”, definicje przemocy, jej rodzaje, cykle oraz mity i stereotypy na temat tego zjawiska.

Prowadząca podkreślała, że przemoc może przybierać różne formy. Często obok przemocy fizycznej występuje także, przemoc psychiczna (np. izolowanie, poniżanie, ośmieszanie), przemoc finansowa (np. ograniczanie samodzielności finansowej seniora w dysponowaniu własną emeryturą, zmuszenie do wzięcia kredytu, bezprawne i niewłaściwe używanie własności i zasobów osoby starszej), przemoc seksualna oraz zaniedbanie, tzn. odmawianie odpowiedniej opieki, która zaspokajałaby fizyczne, medyczne i psychiczne potrzeby osoby starszej.

Przekazano również seniorom informacje na temat ważnych adresów i telefonów pomocowych w formie ulotek.