- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnych

W trzecim kwartale 2021 r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu rozpoczęli realizację projektu socjalnego „Akcja Zima 2021/2022”.
Projekt ten jest adresowany do osób zagrożonych w związku z nadchodzącym okresem zimowym i obniżającymi się temperaturami. W szczególności działania te ukierunkowane są na objęcie wsparciem i przygotowaniem do okresu zimy osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych przebywających w miejscach, w których są narażone na wychłodzenie organizmu pod wpływem niskich temperatur.

Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnych

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu prosi Mieszkańców Miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych. Pomoc można okazać poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i wymagających udzielenie pomocy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu Dział Świadczeń i Usług ul. Łukasiewicza 1c (telefony kontaktowe do Ośrodka –  17 7875600 i do Działu Świadczeń i Usług – pracownik socjalny  17  7875682) w godzinach pracy Ośrodka tj. Poniedziałek od 8.00-16.00  Wtorek – Piątek od 7.15.-15.15.

Poza godzinami pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłoszenia można kierować do odpowiednich służb:

Komenda Powiatowa Policji
ul. Wyspiańskiego 8
39-300 Mielec
tel. 112,  478 227 310

Straż Miejska
ul. Żeromskiego 26
39-300 Mielec
tel. 986,  17 787 44 22

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn
Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta
ul. Sandomierska 19
39-300  Mielec
tel17 586 22 52

W okresie zimy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim działa bezpłatna całodobowa linia telefoniczna nr telefonu 987 dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Z numeru mogą skorzystać osoby bezdomne i zgłaszający potrzebę udzielenia pomocy osobie potrzebującej oraz można uzyskać informację o miejscach, w których udzielana jest pomoc osobom bezdomnym.

 I TY MOŻESZ POMÓC !!!