Imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Trening budowania pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji

W dniach od 23.11.2021r.  do 25.11.2021 r.  w godz. od 9.00 do 14.30 w Klubie Integracji Społecznej realizowany będzie „Trening  budowania pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji”, w którym będą brać udział uczestnicy Klubu Integracji Społecznej.
Trening przyczyni się do zwiększenia poczucia własnej wartości, uczestnicy nabędą umiejętności budowania pozytywnego obrazu siebie w relacjach społecznych.
„Trening budowania pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji” realizuje Pani Dominika Bury-Czupich prowadząca Centrum Księgowości i Biznesu Sp. z o.o. ul. Hetmańska 7/7, 35-045 Rzeszów.

Trening jest finansowany ze środków uzyskanych na dofinansowanie realizacji projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1