Imieniny: Iwony, Sabiny

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Ogłoszenie – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w związku z ogłoszonym w dniu 8.10.2021 r. przez MRiPS naborem wniosków do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, informuje o możliwości zgłoszenia się do udziału w w/w Programie.

 

Program adresowany jest do:

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym albo
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestników Programu;
 2. Wyjściu, powrocie oraz dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. Załatwianiu spraw urzędowych;
 4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. Zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzeniu ich z niej.

 

Niniejsza informacja jest niezbędna w celu weryfikacji potrzeb osób zainteresowanych skorzystaniem z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz kalkulacji środków na realizację zadania w 2022 r.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do dnia 22.10.2021 r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu, osoby zainteresowane (lub ich opiekunowie) proszone są o kontakt osobisty z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c, pokój nr 32 lub telefoniczny – tel. 17 787 56 82 w terminie do dnia 18.10.2021 r. do godziny 16.00.

 

Ważne informację dot. w/w Programu można uzyskać na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-rusza-nabor-wnioskow-do-edycji-2022