- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

Ogłoszenie – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu planuje przystąpić do ProgramuOpieka wytchnieniowa – edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunków osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy tj. do dnia 22.10.2021 r. określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu, osoby zainteresowane (lub ich opiekunowie) proszone są o kontakt osobisty z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c, pokój nr 32 lub telefoniczny – tel. 17 787 56 82 w terminie do dnia 18.10.2021 r. do godziny 16.00.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

Ważne informację dot. w/w Programu można uzyskać na stronie:
https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa—edycja-2022 [1]