- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

OSTRZEŻENIE

Szanowni Państwo!

W związku z otrzymywaniem informacji o próbach dokonywania na szkodę mieszkańców miasta Mielca oszustw i wyłudzeń, poprzez podszywanie się pod przedstawicieli rożnych instytucji, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przypomina, że pracownicy socjalni oraz inni pracownicy MOPS (psycholog, konsultant, asystenci rodziny) odwiedzający osoby lub rodziny w ich miejscu zamieszkania dysponują stosownymi dokumentami potwierdzającymi fakt ich zatrudnienia w naszej instytucji.

Pracownicy socjalni dysponują legitymacjami, według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, inni pracownicy posiadają stosowne zaświadczenia potwierdzające ich zatrudnienie, wolontariusze okazują się przy odwiedzinach identyfikator opatrzony pieczęcią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i podpisem dyrektora.