Imieniny: Iwony, Sabiny

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Dożywianie dzieci w szkołach, żłobkach i przedszkolach

Drodzy rodzice. Istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w szkołach, żłobkach i przedszkolach. Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 w/w ustawy tj. w przypadku rodziny 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 792,00 zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać u pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu – dane kontaktowe na stronie: http://mops.mielec.pl/rejony-pracy-socjalnej/