- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

„Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej”

 

W dniach od 01.02 – do 04.02 oraz od 08.02 do 11.02.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej w Mielcu, ul. Mickiewicza 13 odbywały się warsztaty integracyjno-motywacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez zaostrzenia związane z pandemią COVID-19, warsztaty odbywały się z podziałem na dwie grupy. Przestrzegany był reżim sanitarny.

Uczestnicy w trakcie trwania warsztatów poznali znaczenie motywacji w życiu oraz czynniki, które motywują ich do pracy, a także nauczyli się je wykorzystywać. Integracja między uczestnikami pomogła zrozumieć jakie znaczenie ma wsparcie innych osób w procesie motywacyjnym. Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej bardzo chętnie pracowali w grupie, odgrywali scenki tematyczne, pomagali sobie w uzupełnieniu kart pracy podczas warsztatów, co wzmocniło ich poczucie sprawczości oraz kompetencje społeczne.

Podczas warsztatów uczestnicy uzupełniali ankietę umiejętności społecznych, kwestionariusz motywacji oraz kwestionariusz stylów radzenia sobie ze stresem, które uświadomiły im ich mocne i słabe strony. Inspirującym okazało się ćwiczenie „Budowanie celu SMART” – podczas którego każdy z uczestników przygotował etapy realizacji wybranego przez siebie celu, który powinien być realny, sprecyzowany, mierzalny i ambitny.

W trakcie trwania zajęć uczestnicy obejrzeli również filmy „W pogoni za marzeniami” oraz „Praktykant”. Każdy z filmów przedstawiał odmienne spojrzenie na proces motywacyjny oraz wywołał dyskusję wśród uczestników. Na zakończenie spotkań integracyjno-motywacyjnych uczestnicy otrzymali dyplom potwierdzający uczestnictwo w warsztatach oraz analizę i interpretację wypełnionych przez siebie testów.