Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

„OTWARTE DRZWI”

Akcja Infomacyjna

od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

 

Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
realizowana jest we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mielcu
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

 

Celem akcji „OTWARTE DRZWI” jest zwiększenie dostępności oferty
specjalistycznej pomocy osobom/rodzinom
uwikłanym w problem przemocy domowej.

 

W dniach od 22 do 26 luty 2021 roku (od poniedziałku do piątku)
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu
specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz dzielnicowi będą pełnić dyżury telefoniczne.

 

Z konsultacji specjalistów mogą skorzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy Mielca, w tym:

  •  osoby doświadczające przemocy w rodzinie,
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie,
  • świadkowie przemocy w rodzinie,
  • osoby posiadające wiedzę o przypadkach
    występowania przemocy w rodzinie.

 

UWAGA !!!!

W związku z zagrożeniami związanymi z występowaniem pandemii COVID-19
konsultacje ze specjalistami będą się odbywały
wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego.