- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

INFORMACJA – Świadczenie 500+ w 2021 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
informuje,
że wnioski w sprawie ustalenia
prawa
do świadczenia wychowawczego 500+
na kolejny okres zasiłkowy
2021/2022 należy składać:

 

 

Ze względu na panującą pandemię Koronawirusa SARS-Cov-2 oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu zarażeniu zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Zapewni to również sprawne załatwienie sprawy.

Przypominamy, że należy złożyć tylko jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na wszystkie dzieci.

W 2021 roku okres zasiłkowy programu „Rodzina 500 plus” będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” [2] – plik do pobrania
Załącznik do wniosku świadczenia wychowawczego „500+” [3]  – plik do pobrania

Załączniki do wniosku w przypadku przebywania jednego z członków rodziny poza granicami kraju – https://rzeszow.uw.gov.pl/koordynacja/druki-do-pobrania/ [4]

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dostępne są informacje w jaki sposób złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+on-line:
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3 [5]