- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu planuje przystąpić w 2021 roku do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021„, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c – pokój nr 32 numer telefonu: 17- 787 56 82 do dnia 22.12.2020 r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”.

 

Ważne strony gdzie można uzyskać informację:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa–edycja-2021-dla-samorzadow2 [1]
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1135,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021 [2]