Imieniny: Adelii, Klemensa, Felicyty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnych

W związku z nadchodzącym okresem zimowym – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu prosi
Mieszkańców Miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych. Pomoc można okazać
poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i wymagających udzielenie pomocy
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu Dział Świadczeń i Usług ul. Łukasiewicza 1c
(telefony kontaktowe do Ośrodka – 17 7875600 i do Działu Świadczeń i Usług – pracownik socjalny
17 7875682) w godzinach pracy Ośrodka tj. Poniedziałek od 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek od 7.15 – 15.15
.

 

Poza godzinami pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłoszenia można kierować do odpowiednich służb:

Komenda Powiatowa Policji
Wyspiańskiego 8
39-300 Mielec
tel. 112,  17 5845399

Straż Miejska
Żeromskiego 26
tel. 986, 17 7874422

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn
Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta
Sandomierska 19
39-300 Mielec
tel. 17 5862252

 

W okresie zimy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim działa bezpłatna całodobowa linia telefoniczna nr telefonu 987 dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Z numeru mogą skorzystać osoby bezdomne i zgłaszający potrzebę udzielenia pomocy osobie potrzebującej oraz można uzyskać informację o miejscach, w których udzielana jest pomoc osobom bezdomnym.

 

I TY MOŻESZ POMÓC !!!