- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

„Czyste powietrze” – wniosek o wydanie zaświadczenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

 

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.).

Zaświadczenia wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu po uprzednim złożeniu wniosku.
Druk wniosku można pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych lub pobrać klikając w poniższy link: Pobierz formularz [1]