Imieniny: Adelii, Klemensa, Felicyty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

„WSPIERAJ SENIORA”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przystąpił do realizacji Programu "Wspieraj Seniora".
Z pomocy naszych pracowników i wolontariuszy mogą skorzystać seniorzy powyżej 70-go roku życia (niekorzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych), którzy w związku z występowaniem epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, nie mający osób bliskich, czy zaprzyjaźnionych, mogących im udzielić pomocy, w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.

Osoby zainteresowane uzyskanie pomocy mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej: https://wspierajseniora.pl, bądź bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, pod numerami telefonów: 17-7875733, 17-7875734, 17-7875740.

Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem do osób, które chciałaby się włączyć w tę akcję pomocy dla naszych seniorów, jako wolontariusze, o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, pod numerami telefonów: 17-7875733, 17-7875734, 17-7875740, bądź za pośrednictwem strony internetowej: https://wspierajseniora.pl

Zapewniamy środki ochrony osobistej (maseczki, środki dezynfekcyjne) oraz bilety na przejazdy komunikacją miejską w celu dojechania do miejsca zamieszkania seniora. Wyposażamy osoby wspierające w identyfikatory, które potwierdzają podjęcie współpracy z naszym ośrodkiem. Z naszymi wolontariuszami podpisujemy wymagane przez prawo porozumienia.