- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

W związku panującą sytuacją epidemiczną
przypominamy i zachęcamy do korzystania z możliwości załatwiania
wszelkich spraw w MOPS w Mielcu drogą e-mail oraz telefonicznie.