- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

INFORMACJA – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że w przypadku świadczenia wychowawczego 500+
obecny okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2021 r.


Prosimy w 2020 r. nie składać wniosków na kontynuację świadczenia 500+ dla dzieci,
które mają już ustalone prawo do świadczenia.

Nowe wnioski w 2020 r. składamy jedynie w przypadku:

  • urodzenia dziecka, lub
  • nabycia praw do opieki nad dzieckiem.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres należy składać od:

  • od 1 lutego 2021 r. - tylko drogą elektroniczną,
  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą papierową i drogą elektroniczną.