- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

STAN PANDEMII – pamiętaj o przestrzeganiu zasad

S z a n o w n i    P a ń s t w o !

W związku z obowiązującym stanem epidemii, przypominamy mieszkańcom naszego miasta
o konieczności dbania o swoje bezpieczeństwo.


>>>   Stan pandemii – pamiętaj o przestrzeganiu zasad [1]   <<<