- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

informuje, że z dniem 01.06.2020 r. wznawia się zajęcia:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym/uczestnikom i pracownikom. W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 opracowano procedury na podstawie rekomendacji MRPiPS dotyczące działalności placówek pobytu dziennego.

Opracowane zalecenia są dostępne w w/w placówkach z którymi zostaną zapoznani wszyscy podopieczni/uczestnicy i pracownicy.