Imieniny: Innocentego, Lecha, Euzebii

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

informuje, że z dniem 01.06.2020 r. wznawia się zajęcia:

  • w Domu Dziennego Pobytu w Mielcu,
  • w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mielcu.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym/uczestnikom i pracownikom. W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 opracowano procedury na podstawie rekomendacji MRPiPS dotyczące działalności placówek pobytu dziennego.

Opracowane zalecenia są dostępne w w/w placówkach z którymi zostaną zapoznani wszyscy podopieczni/uczestnicy i pracownicy.