Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

“Jak znaleźć pracę?”

W środę 04.03.2020 r. osoby skierowane do wsparcia w zakresie integracji społecznej i zawodowej wzięły udział w zajęciach “Jak znaleźć pracę?”

Celem spotkania było zaznajomienie z aktualną sytuacją na rynku pracy, omówienie najskuteczniejszych metod i technik poszukiwania pracy, a także zapoznanie z wymaganiami stawianymi przez pracodawców potencjalnym pracownikom.

Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie zajęć Pani Małgorzacie Paluch, doradcy zawodowemu z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wydział zamiejscowy w Tarnobrzegu.