Imieniny: Innocentego, Lecha, Euzebii

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Trening gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi

W ramach działań realizowanych przez pracowników Zespołu ds. Integracji Społecznej i Zawodowej, w dniach: 05.12.2019 r. i 12.12.2019 r., odbyły się grupowe zajęcia dotyczące gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi. Osoby objęte wsparciem Ośrodka, uczestniczące w szkoleniu, zostały zapoznane z głównymi źródłami dochodów, rodzajami wydatków, technikami oszczędzania i unikania zadłużeń oraz zasadami opracowania budżetu gospodarstwa domowego.

Szkolenie będzie kontynuowane w I kwartale 2019 r. w formie konsultacji indywidualnych miesięcznych planów dochodów i wydatków.